Stichting Sneekweek

Stichting Sneekweek

Stichting Sneekweek heeft als kerndoel het jaarlijks doen organiseren van de Sneekweek activiteiten met inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn.

Het ondersteunen door faciliteiten te bieden in de openbare ruimte en te fungeren als coördinatiepunt voor veiligheid,  (het aanvragen van) vergunningen en de marketing behoren daar uitdrukkelijk toe. Dat geldt ook voor het bewaken van en sturing geven aan de kwaliteit van de programmering van de muziekpleinen en overige activiteiten, met een sterke verbinding tussen stad en meer.

Samen bouwen aan een gezonde en moderne Sneekweek voor burgers, bedrijven en bezoekers.  

Nieuws

Vooruitblik Sneekweek 2022

Vooruitblik Sneekweek 2022
De nieuwe stichting Sneekweek die dit jaar is opgericht wil dit jaar een aantal elementen oppakken voor de komende Sneekweek. Het gaat dan over de imagoverbetering, de citydressing, de nautische aankleding in de stad en duurzaamheid. We willen graag dat de plastic beker niet meer op de grond beland, maar terug gaat naar de bar zodat die hergebruikt kan worden.Waar we naar toe willen is dat de vergunningaanvragen niet meer bij de gemeente terechtkomen maar bij de Stichting Sneekweek. We willen die regierol hebben voor de openbare ruimte, zodat voor 2023 het vergunningentraject via de Stichting loopt.

Interim directeur Sneekweek

Interim directeur Sneekweek
Sander ten Bosch is aangesteld als interim directeur van de Stichting Sneekweek in oprichting. Ten Bosch is directeur van de Stichting TT week in Assen, in 2019 was hij projectleider bij Delfsail en afgelopen jaar was hij actief als ad interim directeur in Zandvoort en verantwoordelijk voor de ‘side events’ van de Formule 1. Hij is een professional op het gebied van procesmanagement van (grootschalige) evenementen.

Stakeholders

Stakeholders
De stichting werkt nauw samen met Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Stichting Uit in Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek, Sneek Promotion en de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze partijen zijn (m.u.v. de gemeente) vertegenwoordigd in de Raad van Advies van de stichting.

Historie

Historie
Op 16 juni 2021 hebben de betrokken partijen van de Sneekweek een samenwerkingsconvenant getekend. Om Sneekweek 2.0 naar een hoger niveau te tillen en de afgesproken ambities waar te kunnen maken is het van groot belang om in de toekomst samen te werken. Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuw op te richten stichting, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek.

Contactgegevens

Esther Poiesz
Kwartiermaker Sneekweek
Zwarteweg 4
8603 AA Sneek
E sneekweek@sneek.nl
M 06 25 01 75 26 
Werkdagen; ma, di, wo (ochtend) en do

Sneek, meer dan 1 week
Bezig met laden