Bestuursleden gezocht!

Stichting Sneekweek

VACATURE SECRETARIS

Op 16 juni 2021 hebben de betrokken partijen van de Sneekweek een samenwerkingsconvenant getekend. Om Sneekweek 2.0 naar een hoger niveau te tillen en de afgesproken ambities waar te kunnen maken is het van groot belang om in de toekomst samen te werken.  Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuw op te richten stichting, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek.  De diversiteit in belangen en perspectief verzwaart de opgave voor de stichting. Zo’n omgeving vraagt om een uitgekiend stakeholder management. De directeur-bestuurder is formeel gezien het bestuur van de stichting. De stichting werkt nauw samen met Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Stichting Uit in Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek, Sneek Promotion en de gemeente Súdwest-Fryslân.  Deze partijen zijn (m.u.v. de gemeente) vertegenwoordigd in de Raad van Advies van de stichting.

Deze stichting heeft als kerndoel het jaarlijks doen organiseren van de Sneekweek activiteiten met inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn.

Het ondersteunen door faciliteiten te bieden in de openbare ruimte en te fungeren als coördinatiepunt voor veiligheid,  (het aanvragen van) vergunningen en de marketing behoren daar uitdrukkelijk toe. Dat geldt ook voor het bewaken van en sturing geven aan de kwaliteit van de programmering van de muziekpleinen en overige activiteiten, met een sterke verbinding tussen stad en meer.

Voor het bestuur van de stichting zijn wij per direct op zoek naar een: secretaris

De stichting bestaat uit een bestuur (voorzitter, penningmeester en een secretaris (vacature) ), een directeur-bestuurder en een Raad van Advies.

Taken

- Het toezichthouden op de algemene gang van zaken van de stichting en door directie gevoerd beleid;
- Bewaken dat ambities voor de lange en middellange termijn worden bereikt;
- Het goedkeuren van directiebesluiten;
- De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
- Klankbord en sparringpartner van de directeur bestuurder;
- Zich laten adviseren door de Raad van Advies.


Profiel

Het bestuurslid heeft een stevig politiek en/of bestuurlijk netwerk. Samen met de directeur-bestuurder zal hij of zij zich als een bevlogen ambassadeur sterk maken voor Sneek met oog voor regionale kansen en een verbreding van de Sneekweek randactiviteiten. 

Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te handelen. De bestuursleden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden. Daarnaast hebben de bestuursleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling. Om te kunnen functioneren als professionele toezichthouders wordt er veel waarde gehecht aan een onafhankelijke positie van de leden.

Het bestuur komt 1 keer per maand voor vergaderingen bijeen, de functies zijn onbezoldigd.

Interesse?

Heb je interesse in de vacature van secretaris, stuur dan een cv en motivatie naar sneekweek@sneek.nl ter attentie van Esther Poiesz (Kwartiermaker Sneekweek). Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Esther Poiesz via e-mail sneekweek@sneek.nl  of telefonisch op 06 25 01 75 26.

Bezig met laden