MS Albatros bij ingebruikname als pont 1990.jpgSneekweek_pont Albatros (foto JDG) .JPGBoot van het jaar_Meander.jpgsimmerwille.jpg30m2.jpg22304-prinses-maxima.JPG20170804_213323.jpg

Boot van het Jaar

Boot van het Jaar

De benoeming van de Boot van het Jaar geschiedt door de voorzitter van de Stichting Sneek Promotion. Aan de benoeming zijn een wimpel en een oorkonde verbonden. Als Boot van het Jaar worden schepen geëerd die op een speciale manier de aandacht hebben getrokken. Afwisselend komen in aanmerking schepen die bekend zijn geworden door een sportieve prestatie en schepen die op het sociale vlak worden ingezet of belangrijke raakvlakken hebben met Sneek, Zuidwest Friesland of de Sneekweek.

2022 De Flitsklasse vaart mee in de Vlootschouw Sneek onder de titel Boot van het Jaar 2022

De Flits wordt benoemd tot Boot van het Jaar 2022 en zal onder die noemer meevaren in de Vlootschouw Sneek op vrijdagavond 5 augustus 2022. De Flits zeilboot is een ideale instapboot voor jonge zeilers. Dankzij de Flits zeilboot hebben vele zeilers op jeugdige leeftijd de liefde voor het zeilen meegekregen. Naast het zeilen is ook de gezelligheid op de wal minstens zo belangrijk. Hiervoor is de Flitsclub Sneek in het leven geroepen. Nu de Flitsclub hun 50 jarig jubileum viert en omdat de Flitsklasse een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het jeugdzeilen is gebleken, is de Flits zeilboot voor het bestuur van Sneek Promotion de reden tot de eervolle benoeming van Boot van het Jaar 2022.

2021 – niet verkozen ivm geen Sneekweek / Vlootschouw Sneek


2020 – niet verkozen ivm geen Sneekweek / Vlootschouw Sneek
 

2019 – beurtschip 'Dorp Grouw'

Beurtschip ‘Dorp Grouw’ wordt benoemd tot Boot van het Jaar 2019 door Sneek Promotion tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 2 augustus in het Theater Sneek. Het originele schip verzorgde vanaf 1910 de beurtvaart van Grou naar Leeuwarden en tussen Grou en Sneek.

2018 – MS Albatros

De pont ‘MS Albatros’ wordt tot Boot van het Jaar 2018 door Sneek Promotion benoemd tijdens de officiële opening van de Sneekweek op vrijdagavond 3 augustus in het Theater Sneek. Dankzij de komst van deze veerpont in 1990 werd de overzetcapaciteit van de veerdienst tussen het vasteland bij het Sneekermeer en het Kolmeersland (Starteiland) vervijfvoudigd en is daarmee bijna 30 jaar lang een belangrijke schakel geweest voor de zeil- & watersportactiviteiten op het Sneekermeer.

2017 – Poieszboot
De Poieszboot zorgt al 32 jaar voor de verbinding tussen stad en eiland tijdens de Sneekweek en is daarmee een niet meer weg te denken belangrijke schakel in de Sneekweek. Deze veerdienst zorgt dat vele duizenden passagiers in de Sneekweek van zaterdag tot en met donderdag worden vervoerd van het centrum van Sneek naar het Starteiland in het Sneekermeer en vice versa. Rondom het Starteiland worden de zeilwedstrijden gehouden en in het centrum van Sneek worden vele festiviteiten georganiseerd. Poiesz maakt het mogelijk dat de bezoekers van de Sneekweek en de deelnemers aan de zeilwedstrijden voor een klein bedrag worden vervoerd tussen deze twee locaties.

2016 – MS Prinses Maxima
De goede samenwerking met de zeevaartschool, en de waardering voor de jarenlange inzet tijdens de Schuttevaerrace, is voor de KWS aanleiding geweest de MS Maxima voor te dragen voor deze nominatie.

2015 – loodstender ‘Meander V’
Sinds 2007 vaart de ex-loodstender ‘Meander V’ over de Nederlandse wateren met patiënten die in hun laatste levensfase verkeren. De inmiddels honderden vaardagen en de waardevolle betekenis van deze dag voor de terminale patiënten en hun naasten, mede dat deze vaardagen in het vaargebied van Zuidwest Friesland plaatsvinden, is voor het bestuur van Sneek Promotion de reden geweest de ‘Meander V’ en haar vrijwillige bemanning in het zonnetje te zetten en het belang van de Stichting Vaarwensen te onderstrepen.

2014 – Boeier Catharina
Sinds jaar en dag vervoert de Catharina tijdens de vlootschouw de op de avond gekozen panschipper langs de grachten van Sneek. De boeier Catharina heeft een rijk historisch verleden en vaart al jarenlang belangeloos mee in de Vlootschouw Sneek. Het 110 jarig jubileum is voor het bestuur van Sneek Promotion de reden geweest tot deze eervolle benoeming.

2013 – De Sneker Pan
De Sneker Pan heeft een rijk cultuurhistorisch verleden en wordt gevaren door de markante schipper Douwe Visser met een bemanning die veel passie voor het skûtsjesilen heeft. De Sneker Pan is in 2011, 2012 en 2013 eerste geworden in de strijd om het SKS Kampioenschap en viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De Sneker Pan is een skûtsje dat in 1913 gebouwd werd door scheepswerf de Piip in Rottevalle. De Sneker Pan is in 1961 aangekocht door de Skûtsjekommisje uit de stad Sneek om, na verbouwing van woonschip naar wedstrijdskûtsje, tijdens het jaarlijkse skûtsjesilen van de SKS te worden ingezet. Het schip kreeg in 1962 een nieuw zeil waarin een afbeelding van de Sneeker Waterpoort is verwerkt. Tot op heden is dit skûtsje als De Sneker Pan in gebruik.

2012 – 30m2 (dertig kwadraat)
Tijdens de officiële opening van de Sneekweek is de 30m2 (dertig kwadraat) benoemd tot Boot van het Jaar 2012. Het feit dat de 30m2 een rijke historie heeft en wordt gevaren door mensen met veel passie voor zeilen, wedstrijdzeilen en het bewaren van het ‘erfgoed’ van deze bijzondere Noord-Nederlandse zeilklasse, mede als het gegeven dat de klassenorganisatie van de 30 m2 dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, is voor het betuur van Sneek Promotion reden geweest tot deze eervolle benoeming voor 2012.

2011 – Simmerwille Joure
Het nostalgische schip ‘Simmerwille’ is gebouwd op de Werf Botje & Ensing in Groningen. De Simmerwille kwam in 1916 in de vaart. Daarna werd ze aangekocht door het Leger des Heils in Leeuwarden en diende het als evangelisatieboot onder de naam Febe. Vervolgens heette het schip Elma, Simmerwille en Harmonie om uiteindelijk weer Simmerwille te gaan heten. Het feit dat de rondvaartboot Simmerwille dit jaar 40 jaar in handen is van mevrouw J.J. Brouwer-Smit en sindsdien rondvaarten verzorgd op de Friese wateren en daarmee een plaats heeft verworven in de cultuurhistorie van Sneek en Friesland, mede als het gegeven dat dit nostalgische schip al jarenlang vrijwillig meevaart in de Vlootschouw Sneek, is voor het bestuur van Sneek Promotion reden geweest tot deze eervolle benoeming voor 2011.

2010 Motorbeurschip TJERK HIDDES 
Motorbeurtschip “Tjerk Hiddes” is in 1910 gebouwd op de werf van Boot te Leiderdorp, voor rekening van de kruidenier Albert Heijn uit Zaandam. In 1915 werd het schip verkocht aan schipper Slump uit Sneek, welke het op zijn beurt in 1918 verkocht aan de gebroeders Van der Werf. De gebroeders gebruikten het schip als opvolger van hun schip “Tjerk Hiddes” – deze was met een deklast stro vergaan op het Sneekermeer. De opvolger kreeg ook de naam “Tjerk Hiddes”. Het schip werd opgeknapt en enkele jaren later voorzien van een nieuwe motor. Tot 1963 verzorgde de “Tjerk Hiddes” een beurtdienst vanuit Gorredijk, via Aldeboarn en Akkrum, naar Sneek. Het schip is nog steeds in bezit van dezelfde familie, maar wordt uitsluitend nog voor pleziertochten gebruikt. Het schip is regelmatig te zien op het Sneekermeer en de Goingarijpster Poelen. De thuishaven is nu Gorredijk.

2009 Palingaak Korneliske Ykes II
Het 55 ton zware Korneliske Ykes II is in 2009 meer dan 100 jaar geleden te water gelaten. In die tijd kende Zuidwest Friesland en enorme palingindustrie en daarmee nam het schip een belangrijke cultuurhistorische plaats in voor Zuidwest Friesland.

2008 Skutsje De Gudsekop
Benoemd vanwege de combinatie van een veelbewogen geschiedenis waaronder het dienen als moederschip van de scouting Sneek, orginaliteit en inzet op sociaal vlak. De Gudsekop bestond in 2008 exact honderd jaar. Het verkeert in een nog net zo originele staat als toen het een eeuw eerder te water werd gelaten op de werf van Auke van der Zee te Joure.

2007 Eben Haëzer
Niet het schip werd geëerd, maar datgene waar het voor staat. De Ebenhaëzer, begin jaren twintig gebouwd, was jarenlang in gebruik als zand- en kleischip. Vanaf 1979 doen schip en eigenaren (Jaap en Dinie Dijkstra) belangeloos dienst bij allerlei zeilwedstrijden en andere watersportevenementen.

2006 ABN Amro-2
De ABN Amro-2 die in juni als vierde eindigde in de Volvo Ocean Race, is Boot van het Jaar 2006. Dit omdat het schip bekend staat als talentenboot en vanwege het goede zeemanschap dat de bemanning toonde na het verongelukken van bemanningslid Hans Horrevoets en het redden van de opvarenden van de in problemen geraakte Movistar.

2005 Nije Kimen
Met de Friese boerenpraam Nije Kimen van Sjerp de Vries uit Terkaple wordt niet alleen de praam zelf, maar vooral de Friese vereniging voor praamzeilers geëerd. Hiermee uit Sneek Promotion z’n waardering voor het instandhouden van Fries cultuurgoed op het water.

2004 Sea Wolf, Tjirk en Waterpoort
In 2004 werden drie schepen uitgeroepen tot Boot van het Jaar. Het Nicholson zeiljacht waarmee de Sneker Bauke Boersma in 2003/2004 solo de Atlantische Oceaan overstak. Het ‘wyldsjitterke’ waarmee het Sneker echtpaar Willem en Hilde Bogtstra naar de Middellandse Zee roeide. De sleepboot Waterpoort die wordt ingezet bij bergingswerken op het Wad en de Noordzee. De officiële benoeming van de Waterpoort kon helaas niet doorgaan vanwege averij.

2003 Zevenwolden
Startschip SKS Skûtsjesilen

2002 Flits 797
Clubkampioen van succesvolle jeugdboot

2001 Roekoepolle
Startschip Koninklijke Watersportvereniging Sneek

2000 Bestevaer
Schip van Sinterklaas

1999 Star
Vlaggenschip Olympische Zeilkernploeg
Benoemd:op grond van waardering voor de inzet van de Olympische zeilers, maar ook vanwege hun voorbeeldfunctie bij het stimuleren van anderen om hun grenzen te verleggen.

1998 Piet Hein
Prinsenjacht

1997 Jappe Berkelzomp
Benoemd omdat: de stichting Berkelzomp Jappe in staat was een verloren traditie opnieuw in te passen in onze huidige maatschappij.

1996 Nocotrans
Containerschip

1995 Johanna Jacoba
Voormalig beurtschip
Benoemd vanwege: de onnavolgbare wijze waarop het de beurtdienst IJlst-Sneek een nieuwe toekomst heeft gegeven.

1994 Friso Statenjacht
Benoemd vanwege:de enorme verdiensten als ambassadeur van Friesland.

1993 Dy Abt fan Starum, Klipper
Benoemd vanwege:de historische, economische en educatieve waarden voor de watersport in al zijn facetten.

1992 Dolfijn
Regenboog 1
Benoemd bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Regenboogklasse, die als geen andere heeft bijgedragen aan de sportieve vriendschapsbanden tussen Hollandse en Friese wedstrijdzeilers.

1991 Milieuboot gemeente Wymbritseradiel

1990 Toerist III
Rondvaartboot
Benoemd vanwege: het unieke werk van deze boot ten behoeve van een schoon recreatief milieu in en rond het Friese merengebied.

1989 Prins Hendrik
Reddingboot
Benoemd vanwege: de grote verdiensten van bemanning en boten van de KNZHRM voor de scheepvaart en in het bijzonder voor de recreatie.

1988 De Onrust
Lemster aak
Benoemd vanwege: het vele goede werk van de stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. Hiermee wordt getoond wat de liefde van een schipper voor zijn schip tot stand kan brengen, waardoor een uniek stuk watersportgeschiedenis springlevend is gebleven.

1987 Lelievlet 1200
Benoemd vanwege: de scoutingactiviteiten waarbij het schip werd ingezet.

1986 Beluga
Actieschip Greenpeace
Benoemd vanwege: de totaalinzet van het schip bij het streven naar behoud van een leefbaar milieu voor de komende generaties.

1985 Theodora
Bakdekkruiser
Benoemd vanwege: het vele goede werk van “Oude Glorie”. Hiermee wordt getoond wat de liefde van een schipper voor zijn schip tot stand kan brengen. De stad Sneek is dankbaar dat dit mede de aanleiding is geweest tot het kunnen vieren van de vijftigste Sneekweek.

1984 PW 2 en RP 47
Politieschepen
Benoemd vanwege: de jarenlange dienstverlening aan de watersport, die vaak veel verder ging dan men van beroepsmensen mag verwachten.

1983 It Doarp Huzum
Skûtsje
Benoemd vanwege: het feit dat hiermee het traditionele Friese beroepsschip wordt geëerd en daarmee meteen het werk van zeer velen die de skûtsjesilerij op spectaculaire wijze in stand weten te houden.

1982 BU 130 Trui
Botter
Benoemd: als eerbewijs aan het oudste traditionele Zuiderzee vissersschip dat door de inzet van de vereniging Botterbehoud voor het nageslacht bewaard is gebleven.

1981 Noordzee
Stoomsleper
Benoemd: als eerbewijs aan het vlaggenschip van de vereniging Stoomvaart, die zich inspant voor het in standhouden van een unieke nautische traditie.
(herinneringstegel Boot van het Jaar 1981)

1980 Hr. Ms. Freyr (P804)
Patrouilleboot
Benoemd vanwege: de vele goede diensten door de Koninklijke Marine aan de watersport verleend.

1979 Zonnetij
Catamaran
Benoemd vanwege: de unieke manier waarop dit schip gehandicapten de gelegenheid biedt om de relatie met het water zo intensief mogelijk te beleven.

1978 Henri Dunant
Hospitaalschip
Benoemd vanwege: het feit dat dit schip velen, die daar anders niet toe in de gelegenheid zijn, de kans geeft om de band van ons land met het water, op een een speciale manier te beleven.

1977 Constanter
Boeier
Benoemd vanwege: de bijzondere plaats die dit schip inneemt in de traditionele Friese watersport.

1976 Great Escape
Zeilschip
Benoemd vanwege: de uitzonderlijke prestaties tijdens de Clipper Race ’75-’76 rond de wereld.

1975 Elisabeth
Zeilschip
Benoemd vanwege: uitzonderlijke prestaties en vanwege het uitdragen van de naam van ons land op het gebied van de watersport en over de wereldzeeën.

1974 Jansje Baart
Reddingboot 
Benoemd vanwege: het 15-jarig jubileum van de reddingsmaatschappijen en vanwege de door het reddingswezen verleende hulp aan de watersport.

Bezig met laden