Toon op kaart

Top 10

De Waterpoort De Waterpoort De Sneeker Waterpoort is een waterpoort over de Hoogendsterpijp in Sneek. De poort bestaat uit twee achtkantige torens, met daartussen een brug over de vaarroute tussen de De Kolk en de Stadsgracht aan het stadscentrum, en boven de brug een poortwachterswoning. Sneek had nog vier andere waterpoorten en twee landpoorten, die alle zijn gesloopt. De Waterpoort bleef over en is tegenwoordig het symbool van Sneek. Dit symbool is onder meer terug te vinden in het grootzeil van het Sneeker skûtsje Sneker Pan, en in de zeilen en kleding van de Sneeker zeilmakerij Gaastra. meer informatie Fries Scheepvaart museum Fries Scheepvaart museum Het Fries Scheepvaart Museum is een museum in en over de geschiedenis van de stad Sneek en de scheepvaart in de provincie Friesland. Het museum beschikt ook over een museumbibliotheek. Het museum is in 1938 opgericht. Lucas Poppinga, burgemeester van de stad Sneek, was van mening dat de stad een slechtweervoorziening nodig had. Vanaf 1925 groeide het watersporttoerisme in Friesland en Sneek vervulde daarin een centrumfunctie. Of er behoefte was aan een museum werd gepeild met een tentoonstelling tijdens de Sneekweek van 1938. In één maand tijd kwamen er 3.600 bezoekers naar deze tijdelijke tentoonstelling over de Friese scheepvaart. Het succes was groter dan verwacht en daarom nam het museumbestuur het besluit een permanent museum in te richten in het Weeshuis aan de Kruizebroederstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het museumgebouw gevorderd door de Duitsers. De collectie verhuisde naar de zolders. Na de oorlog gaf Herre Halbertsma, het museum een doorstart. De collectie kwam terecht in het huis van zijn oudtante Jeltje ten Cate-Halbertsma, aan het Kleinzand nummer 12. Herre Halbertsma was onbezoldigd conservator van het museum en A.M. Sustring was voorzitter van het bestuur. Samen gaven ze tot 1976 leiding aan het museum. In 1976 werd het museum geprofessionaliseerd. De exploitatie kwam in handen van de Stichting Fries Scheepvaart Museum en de Vereniging Fries Scheepvaart Museum fungeerde voortaan als vriendenclub. Sytse ten Hoeve werd benoemd tot directeur. Dat bleef hij tot 2005, toen hij werd opgevolgd door Meindert Seffinga. In de loop der jaren is het museum gegroeid. Nu is het museum gevestigd in vijf monumentale herenhuizen aan het Kleinzand, dat met galerijen is verbonden aan de voormalige Thomas van Aquinoschool aan de Hooiblokstraat van Nicolaas Molenaar sr. In 2009 en 2010 is het gebouw verbouwd en is een moderne gevel toegevoegd aan de voorzijde aan het Kleinzand. meer informatie Stadhuis Stadhuis Het Stadhuis is gebouwd in 1478 en is vooral bekend als 18e eeuws monument in de Rococostijl. Het gebouw is meerdere keren vernieuwd en uitgebreid. Echter wel met behoud van het barokke bordes uit 1745. Dit bordes is ontworpen door de Sneeker beeldhouwer Gerben Jesse Nauta. Naast de vele prachtige aspecten van het stadhuis is ook de helm van Grutte Pier, die in 1520 in Sneek overleed, hier te vinden.  Het stadhuis is meestal alleen tijdens Open Monumentendag te bezoeken.  meer informatie Fontein van Fortuna (11 Fonteinen) Fontein van Fortuna (11 Fonteinen) Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid: de schaatstocht van bijna 200 kilometer over natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn, maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Niet verbonden door ijs, maar door het sprankelende water van fonteinen. Die fonteinen zijn gemaakt door internationale topkunstenaars uit elf verschillende landen. De makers zijn niet willekeurig gekozen: er werd gezocht naar een match tussen het werk van de kunstenaar en het karakter en de geschiedenis van de betreffende Elfstedenstad. meer informatie Martinikerk Martinikerk Dit kerkgebouw is oorspronkelijk in de 11e eeuw uit turfsteen opgetrokken. Omstreeks 1300 werd het toenmalige bouwwerk vergroot en voorzien van een imposant westwerk bestaand uit drie torens. Binnen de muren van de kerk rust volgens de overlevering het gebeente van de op 28 oktober 1520 gestorven Grutte Pier. Het kerkorgel is van de beroemde orgelbouwer Schnitger uit 1710. De kerk is in de zomer regelmatig geopend voor publiek en natuurlijk ook tijdens de normale diensten. meer informatie Sint Martinuskerk Sint Martinuskerk De Sint-Martinuskerk is de R.K. neogotische pseudo-basilikale kruiskerk in Sneek en is gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Het bouwwerk uit 1872 werd ontworpen door de architect Pierre (P.J.H.) Cuypers, bekend van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is echter onvoltooid gebleven. De kerk heeft geen toren. Het kerkorgel uit 1891 werd gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon uit Utrecht. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door F. Nicolas. meer informatie Nationaal Modelspoormuseum Nationaal Modelspoormuseum Met ruim 5000 modellen bezit het modelspoormuseum de grootste collectie modeltreinen van Europa. Verder zijn er veel rijdende banen die u zelf kunt bedienen. De bezoekers kunnen zelf met banen spelen. Ook kunt u op een computer met de HSL rijden. Een bezoek aan het museum is leerzaam voor jong en oud. Regelmatig zijn er nieuwe thematentoonstellingen te zien. Gevestigd in het fraai gerestaureerde stationsgebouw van Sneek. meer informatie Kinderboerderij It Bûthús Kinderboerderij It Bûthús Kinderboerderij It Bûthús heeft naast diverse dieren (oa geiten, kippen, konijnen, hangbuikzwijnen, paard, ezel), een grote speeltuin, waterfietsen en nog veel meer! Verder is er een educatietuin, waarbij een veelzijdigheid aan planten zijn geplant rondom een ruïne (het kasteel van Sneek) van waaruit een spuit een kabbelend beekje van water voorziet. meer informatie Het Sneekermeer Het Sneekermeer Het Sneekermeer (Fries en officieel: Snitser Mar) is een meer in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen tussen de stad Sneek en de dorpen Terhorne (Terherne) en Goingarijp. Het Sneekermeer is vooral bekend vanwege zijn grote populariteit bij watersporters. Het meer is in de Middeleeuwen ontstaan als gevolg van ontginning van veen. Door het Sneekermeer loopt een zandrug die bekendstaat als de Gravinneweg (Gravinnewei). In vroeger tijden werd bij een lage waterstand deze zandrug gebruikt om door het Sneekermeer te waden. Het Sneekermeer bestaat uit onder andere het eigenlijke meer zelf, de Goëngarijpsterpoelen, de Zoutepoel en de Gauwster Hoppen. Het Sneekermeer is via de Noorder Oudeweg verbonden met de Langweerderwielen, en via de Houkesloot met de stad Sneek. Het Prinses Margrietkanaal loopt door het meer heen. Ten zuidwesten van het meer ligt de Geeuwpolder, een natuurgebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Op en om het meer zijn watersportfaciliteiten aanwezig, zoals een speedbootbaan, enkele jachthavens, en een starttoren voor zeilwedstrijden. Opvallend genoeg ligt Sneek niet gelijk aan het meer en ligt het meer voor het grootste deel niet in de gemeente Súdwest-Fryslân, waar de stad Sneek deel van uitmaakt, maar in de buurgemeente De Friese Meren. meer informatie Distilleerderij Weduwe Joustra Distilleerderij Weduwe Joustra Distilleerderij waar sinds 1864 Beerenburg wordt gemaakt volgens het originele receptuur. Kom een keer kijken, in één van de oudste panden (anno 1484) van Sneek, waar al meer dan 140 jaar Weduwe Joustra Beerenburg wordt gemaakt. Geniet niet alleen van de sfeer, maar uiteraard ook van de Beerenburg, die écht lekkerder smaakt als je zelf in Sneek bent geweest. Wilt u ook een bezoek brengen aan de distilleerderij, dan moet u even een afspraak maken. meer informatie Uit & actief Uit & actief Sneek: uitgaanscentrum voor Zuidwest-Friesland Als uitgaanscentrum voor Zuidwest-Friesland kent Sneek een groot aantal restaurants, cafés, bruine kroegen en discotheken. In de zomer is het daarnaast goed vertoeven op de vele terrassen die Sneek rijk is. meer informatie meer informatie
Bezig met laden