Echt Wier!
Echt Wier!

Teaterwurk: Echt Wier!

zondag 18 september om 14:30

Maar als de relatietherapeut wil, dat je elke dag een uurtje met elkaar praat, dan doe je dat, dan ga je er voor zitten.
Dan komen de verhalen, misschien wel geheimen, nog nooit eerder verteld. 
Dan blijkt, dat hoe lang je ook bij elkaar bent, nog steeds niet alles is gezegd. 
Echt Wier! is een voorstelling over dagelijkse zaken, over praten en zwijgen, over trouw en eenzaamheid, over opruimen en bewaren, over slapen en wakker liggen, over weer en wind, over toen, over nu, over straks. 
Jan Arendz en Marijke Geertsma verbreken de stilte, vertellen verhalen en spelen scènes, komisch en uit het leven gegrepen.
Een nieuw oorspronkelijk Fries toneelstuk van Bonne Stienstra.
Met als speciale gast Frâns Faber, tekenaar, illustrator en muzikant.
In de regie van Bruun Kuijt.

****
Mar as de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan dogge je dat, dan geane je der foar sitten.
Dan komme de ferhalen, miskien sels wol de geheimen, noch noait earder ferteld. Dan lokket it ien it oare út en dan docht ek bliken dat hoe lang je ek byelkoar binne net alles sein en ferteld is.
Echt Wier! is in foarstelling mei ferhalen en anekdotes oer deistige saken, oer trou en iensumheid, oer opromje en bewarje, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst.
Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje scènes, komysk en út it libben sels.
In nij oarspronklik Frysk toanielstik fan Bonne Stienstra.
Spesiale gast Frâns Faber, tekenaar, ylustrator en muzikant.
Yn de rezjy fan Bruun Kuijt.

****
Speciale gast Frâns Faber, tekenaar, illustrator en muzikant.
Voor en na de voorstelling kunnen kaartkopers zich laten tekenen door Frâns Faber. Vooraf aanmelden kan via jmteaterwurk@hotmail.com. 
Aanmelding op volgorde van binnenkomst. Vol is vol.
Frâns begint 1 uur voor de voorstelling en tekent door tot 1 uur na de voorstelling. Voor de tekening wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Spesiale gast Frâns Faber, tekenaar, ylustrator en muzikant.
Foar en nei de foarstelling kinne besikers fan de foarstelling harren tekenje litte troch Frâns Faber. Hjirfoar kin it publyk him opjaan. 
Wy hantearje de folchoarder fan binnenkomst. Fol is fol.
Frâns begjint in oere foar de foarstelling en tekent noch in oere nei de foarstelling. Foar de tekening wurdt in frijwillige bijdrage frege.
Opjaan kin allinne op jmteaterwurk@hotmail.com
 

  • dagelijks eenmalig14:30

Contactgegevens

Westersingel 28
Sneek
T 0515 431 400

Bezoek de website

https://theatersneek.nl

Prijsinformatie

Vanaf € 24,00

Bezig met laden