Pier21 - Krijst der safolle foar werom

Westersingel 28 Sneek - Webseite
In tragikomeedzje fan Pier21 oer in spytmem, winskâlden and grutbringe
  • Donnerstag 12 Dezembervanaf 20:15

Fan oktober ôf reizget Pier21 mei de nije foarstelling Krijst der safolle foar werom!? troch hiel Fryslân. Oer het wichtige tema spytmem, winskâlden en grutbringe. Unter der Regie von Mara van Vlijmen und mit einem Text von Ali Zijlstra spielen Anna Raadsveld und Benno Veenstra Bruder und Sus dy 't in nachtlike konfrontaasje mei-inoar oangean oer bernewinsken, spytmemmen en âlderskip.

It is trije dagen foar kryst. Elkenien is drok dwaande mei tariedingen foar de feestdagen. Dieses Jahr ist es ekstra spannend, weil: Frank makket spesjaal foar it doarp in krystmusical mei jonge bern. Die Proben sind in vollem Gange. Yn all hektyk ûntkt Djoeke, syn Schwester, dass se opnij yn ferwachting is.

Dêr skrikt se enoarm fan und se kin net langer fuortdrukke wat se eins al heel lang fielt: se wol gjin mem wêze. Frank dêrfoaroer wol neat leaver as tegearre mei syn man âlders wurde. Was folgt, ist eine lange Nacht (in der Hülle des Weihnachtsmusicals für Kinder), in der ihre gehegten (Kindheits-)Gefühle aufeinanderprallen: ihre Vorstellungen über ihr eigenes Alter und ihre Jugend und darüber, was es bedeutet, älter zu sein.