Bestuur Sneek Promotion
Bestuur Sneek Promotion

Stichting Sneek Promotion

Vacatures bestuursleden

Doelstelling
Stichting Sneek Promotion werd opgericht op 16 juli 1974. Stichting Sneek Promotion houdt zich bezig met het coördineren, organiseren en stimuleren van festiviteiten in Sneek, met als doel om meer bezoekers te trekken en verzorgt de promotie van de stad Sneek in de breedste zin van het woord.

Interesse?

Heb je interesse in één van de bestuursfuncties of vrijwilligersfuncties, dan kun je contact opnemen met Petra Miedema, evenementencoördinator via e-mail of telefonisch via: 06-11514600 of vul het onderstaand formulier in!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 3 tot 4 onafhankelijke leden. Sinds 1 november 2007 is er een evenementencoördinator aangesteld voor uitvoering van de (jaar)plannen en het eerste contactpersoon van de stichting.  Het bestuur komt 1 keer per maand voor vergaderingen bijeen en heeft daarnaast – naar gelang - contact per email/telefoon. De functies zijn onbezoldigd. Het bestuur wordt aangesteld en volgt in principe een aftreedrooster van 4 jaar, evt uit te breiden met nog een keer 4 jaar. In overleg met de andere bestuursleden wordt de opvolging ingevuld.

Taken dagelijks bestuur

De algemene taken dagelijks bestuur:

 • Het toezicht houden op de algemene gang van zaken van de stichting;
 • De taken en bevoegdheden naleven die in statuten zijn toegekend;
 • Vertegenwoordiging van de stichting naar binnen en buiten.
 • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag;
 • Aanwezig zijn bij vergaderingen dagelijks bestuur en algemeen bestuur
 • Vertegenwoordiging Sneek Promotion bij additionele bijeenkomsten (in gezamenlijk overleg)
 • Klankbord / sparringspartner evenementencoördinator
 • Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling mogelijk aan de orde kan zijn binnen de stichting, het bestuur en stakeholders;

Voorzitter

De aanvullende taken van de voorzitter zijn:

 • Leiden van de vergaderingen van het bestuur
 • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Gesprekspartner naar belangrijke stakeholders zoals oa gemeente Súdwest Fryslan

Secretaris

De aanvullende taken van de secretaris zijn:

 • Voorbereiden van de vergaderingen van bestuursvergaderingen en verslaglegging (binnen Sneek Promotion worden deze taken verzorgd door de evenementencoördinator).

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Zijn of haar taken zijn:

 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Het laten maken van een accountantsverslag en verantwoording naar subsidieverstrekkers;
 • Het (laten) opstellen van het financieel jaarverslag en een begroting en vaststellen ervan;
 • Bijhouden van de financiën (bij Sneek promotion wordt deze taak verzorg door de evenementencoördinator)
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting (binnen Sneek promotion worden deze taak verzorgd door de evenementencoördinator)

Algemeen dagelijks bestuurslid

 • Meedenken en mede bewaken van het beleid van de stichting;
 • Verbinding leggen, initiatieven nemen e.o. voorstellen doen om Sneek nog beter op de kaart te zetten.
 • Sparringspartner / klankbord
 • Vertegenwoordiging van de Stichting naar binnen en buiten.

Belangstelling voor 1 van de bestuursfuncties?

Onze bestuursfuncties rouleren om de zoveel jaar. Lijkt het je leuk om in de toekomst mee te denken over de evenementen, het beleid en/of uitvoering van Sneek Promotion. Heb je belangstelling voor één van de bestuursfuncties laat het dan weten, dan zetten we je op de lijst en zodra er een bestuursfunctie vrij komt, dan nemen we heel graag contact met je op om te bespreken of het wat voor jou kan zijn. Natuurlijk zijn ook adhoc ideeën altijd welkom. Neem vrijblijvend contact op!

Overige vrijwilligers (vacature)

Ben jij een betrokken Sneker, die graag wat voor onze mooie stad wil betekenen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger van Sneek Promotion! Het gehele jaar door hebben we diverse leuke publieksevenementen waarbij je kunt helpen, op/afbouw evenementen, hulpverlening bij evenementen, bezorging van promotiemiddelen, verkeersregelaars. We kunnen vaak wel extra handjes gebruiken! Natuurlijk is het ook leuk als je in één van de evenementen commissies of werkgroepen wilt plaatsnemen!

Formulier
Sorry, het versturen is niet gelukt.Bedankt voor uw bericht.