Bestuur Sneek Promotion
Bestuur Sneek Promotion

Stichting Sneek Promotion

Doelstelling
Stichting Sneek Promotion werd opgericht op 16 juli 1974. Stichting Sneek Promotion houdt zich bezig met het coördineren, organiseren en stimuleren van festiviteiten in Sneek, met als doel om meer bezoekers te trekken en verzorgt de promotie van de stad Sneek in de breedste zin van het woord.

Interesse?

Heb je interesse in één van vrijwilligersfuncties, dan kun je contact opnemen met Petra Miedema, evenementencoördinator via e-mail of telefonisch via: 06-11514600 of vul het onderstaand formulier in!

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 3 a 4 onafhankelijke leden. Sinds november 2007 is er een evenementencoördinator aangesteld voor uitvoering van de (jaar)plannen en het eerste contactpersoon van de stichting. Het bestuur komt maandelijks bijeen voor vergaderingen en heeft daarnaast contact per email/telefoon. De functies zijn onbezoldigd. Het bestuur wordt aangesteld en volgt in principe een aftreedrooster van 4 jaar, evt uit te breiden met nog een keer 4 jaar. In overleg met de andere bestuursleden wordt de opvolging ingevuld.

Taken dagelijks bestuur

De algemene taken dagelijks bestuur:

  • Het toezicht houden op de algemene gang van zaken van de stichting;
  • De taken en bevoegdheden naleven die in statuten zijn toegekend;
  • Vertegenwoordiging van de stichting naar binnen en buiten.
  • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag;
  • Aanwezig zijn bij vergaderingen dagelijks bestuur en algemeen bestuur
  • Vertegenwoordiging Sneek Promotion bij additionele bijeenkomsten (in gezamenlijk overleg)
  • Klankbord / sparringspartner evenementencoördinator
  • Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling mogelijk aan de orde kan zijn binnen de stichting, het bestuur en stakeholders;

Stakeholders Sneek Promotion

Naast het dagelijks bestuur wordt minimaal twee keer per jaar een vergadering
belegd met diverse stakeholders in Sneek. In ieder geval zijn dit afgevaardigden van oa. Vereniging Ondernemend Sneek; Stichting Uit in Sneek; It Ges; de Sneker Muziekfederatie en de Koninklijke Watersport Sneek. Daarnaast kunnen ook andere stakeholders uitgenodigd worden.

Belangstelling om mee te helpen

Lijkt het je leuk om in de toekomst mee te denken of mee te helpen aan de evenementen van Sneek Promotion. Heb je belangstelling voor één van de vrijwilligersfuncties laat het dan weten, dan zetten we je op de lijst en zodra er een functie vrij komt, dan nemen we heel graag contact met je op om te bespreken of het wat voor jou kan zijn. Natuurlijk zijn ook adhoc ideeën altijd welkom.
Neem vrijblijvend contact op!

Overige vrijwilligers (vacature)

Ben jij een betrokken Sneker, die graag wat voor onze mooie stad wil betekenen? Meld je dan nu aan als vrijwilliger van Sneek Promotion! Het gehele jaar door hebben we diverse leuke publieksevenementen waarbij je kunt helpen, op/afbouw evenementen, hulpverlening bij evenementen, bezorging van promotiemiddelen, verkeersregelaars. We kunnen vaak wel extra handjes gebruiken! 

Formulier
Sorry, het versturen is niet gelukt.Bedankt voor uw bericht.
Ik wil graag helpen bij:*