Stichting Sneek Promotion
Stichting Sneek Promotion

Stichting Sneek Promotion

Stichting Sneek Promotion houdt zich bezig met het promoten van Sneek in de breedste zin van het woord en het coördineren, organiseren en stimuleren van festiviteiten in Sneek, met als doel om meer bezoekers te trekken.

Evenementenkalender Sneek

Stichting Sneek Promotion initieert evenementen binnen de partijen die in Sneek Promotion vertegenwoordigd zijn e/o derden die evenementen aanmelden bij Sneek Promotion, met als doel een afwisselende evenementenkalender te realiseren door het gehele jaar heen. We proberen verbinding tot stand te brengen tussen alle stakeholders en de verschillende initiatieven en de stadspromotie en de promotie van de publieksevenementen te coördineren en te stroomlijnen.

Stichting Sneek promotion werkt veel samen met Vereniging Ondernemend Sneek, werkgroep binnenstad en Stichting uit in Sneek. Verder heeft Sneek Promotion contact met diverse stakeholders, gemeente SWF en organiserende partijen van de evenementen in Sneek

Contact

Stichting Sneek Promotion

Zwarteweg 4
8603 AA Sneek
Telefoon: 06-11514600
E info@sneekpromotion.nl
I www.sneek.nl
NL49RABO014.37.60.351
KvK 41003043

Contactpersoon:
Petra Miedema,
evenementencoördinator

Handjes gezocht om te helpen !!

bij de evenementen van Sneek

Elk jaar zijn er vele evenementen in Sneek, maar zonder vrijwilligers geen evenementen. Er zijn meerdere mogelijkheden/vacatures! Wij zijn altijd op zoek naar een paar extra handjes. 

Lijkt het je leuk om:

  • mee te helpen in de op- en of afbouw 
  • te helpen bij een evenement
  • te helpen als verkeersregelaar
  • of als EHBO'er / hulpverlener bij één van de evenementen aan de slag te gaan? Het EHBOHulpverleningsteam Sneek zoekt uitbreiding van het team.

Bestuurssamenstelling

Stichting Sneek Promotion

Dagelijks bestuur

Jetske Schouten-Wouda, voorzitter
Gert Veldhuis, secretaris
Janet Miedema, penningmeester
Sjoerd Ydema, bestuurslid
Gerd van Os, adviseur

Lees ook:

Algemeen bestuur:

Het algemeen bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van diverse belanghebbenden / organisatoren binnen Sneek.

Stichting Uit in Sneek, Johannes Klaversma
Vereniging Ondernemend Sneek, Eldad Lasker
VOS, werkgroep binnenstad, Jan Gerbrand Krol
Watersportboulevar It Ges, Dirkje Jansma
Koninklijke Watersport Sneek, Jacob Boonstra
Sneker Muziekfederatie, Bennie Hoogstra

Promotiemiddelen Sneek

Sneek = meer

Organisatoren van festiviteiten, activiteiten en evenementen kunnen gebruik maken van een aantal marketingcommunicatiemogelijkheden die Sneek te bieden heeft. Sneek Promotion neemt de grote (gratis) publieksevenementen in Sneek op in haar evenementenkalender, die gepromoot worden via advertenties, posters, social media, websites, e.d. Kleinere activiteiten kunnen gratis opgenomen worden op de website Sneek.nl.

De samenwerkende partijen Sneek Promotion, Stichting uit in Sneek, VOS werkgroep binnenstad trachten de grote publieksevenementen op de evenementenkalender Sneek eenduidig te communiceren naar de consumenten en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van een eenduidig Sneek = Meer sjabloon.

Waterpoorters Sneek

Sinds 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen, die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien worden ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente.

De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een Waterpoortspeld en een oorkonde. Wilt u iemand aandragen hiervoor, dan kunt u naam, motivatie en vrijwillige werkzaamheden doorgeven via het contactformulier. Sneek Promotion zal deze voordracht doorgeven aan de Commissie Waterpoorters die op onderzoek gaat of persoon in aanmerking komt.