Financiƫle aanvraag Sneek Promotion

Voorwaarden financiƫle aanvraag Sneek Promotion

 • Het te organiseren evenement moet plaatsvinden in de stad Sneek en moet voldoen aan de doelstellingen van de stichting Sneek Promotion;
 • Het te organiseren evenement mag niet voor commerciële doeleinden ingezet worden;
 • Het te organiseren evenement is in principe een gratis toegankelijk evenement;
 • Het te organiseren evenement moet passen op de evenementenkalender van Sneek, zowel qua inhoud, doelgroep e.o. periode/tijdstip
 • Een financiële aanvraag voor een te organiseren evenement wordt schriftelijk of per email ingediend en wordt pas in behandeling genomen op het moment dat een volledig ingevuld prestatiecontract is overlegd, met daarbij behorende begroting, en een handtekening van de aanvragende partij, danwel vertegenwoordiger van deze partij;
 • Voor nieuwe jaarlijkse evenementen worden de financiele bijdragen in principe gedaan voor maximaal 3 jaar; met afnemende bedragen.
 • het ingevulde prestatiecontract moet minimaal een maand voorafgaand aan het evenement ingediend zijn;
 • de subsidie voor het betreffende evenement is een voorlopige toekenning: pas na rekening en verantwoording door organiserende partij van het werkelijke exploitatietekort wordt deze subsidie definitief toegekend;
 • binnen 3 maanden na afloop van het evenement moet rekening/verantwoording worden afgelegd (begroting met onderliggende facturen);
 • Indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan, behoudt Sneek Promotion zich het recht voor de aanvraag niet in behandeling te nemen, danwel het subsidiebedrag niet te verstrekken danwel het verstrekte bedrag terug te vorderen.
 • Sneek Promotion kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die door of ten gevolge van het evenement ontstaat. De organisator is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een evenementenverzekering.

Ga terug naar de informatiepagina voor organisatoren