Persbericht 2023

Sneek, 3 april 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz worden de Waterpoorters van 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz worden benoemd tot Waterpoorters 2023. Zij worden op maandag 17 april gehuldigd en toegevoegt tot het bijzondere gezelschap, als dank voor hun inzet voor de stad Sneek.

De benoeming van Dick Overeem is gebaseerd op zijn jarenlange vrijwillige bezigheden voor oa de Vereniging Oranje Sneek. Hij heeft 27 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter en tevens 27 jaar lang de organisatie van de Koningsdag festiviteiten in Sneek mede verzorgd. In 1992 en 1993 ook in de commissie ontvangst van HKH Koningin Beatrix op 30 april 1993. Dick heeft 33 jaar als vrijwilliger bij de Brandweer Sneek gezeten, was bestuurslid Sneek 75 jaar vrij, is bestuurslid Sneek 80 jaar vrij, is vrijwilliger als chauffeur van de shuttlebussen van Stichting Duurzaam Vervoer Sneek, 8 jaar vrijwilliger Sinterklaas intocht Sneek. Dick was in 1994 Prins Carnaval en sinds die tijd ook betrokken als vrijwilliger en bestuurslid van Carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek en uit die hoedanigheid ook weer betrokken bij de Samenloop voor Hoop 2016. Hij is ook betrokken bij het Modelspoor Museum Sneek en Johanna Jacoba als vrijwilliger.

Maria Poiesz heeft haar vrijwillige voetsporen verdiend als jarenlang bestuurslid van Fit Door Sport in Sneek. Ze was hier jarenlang in verschillende functies actief, zoals penningmeester, secretaris en trainster van Fit Door Sport in Sneek. Ook was ze districtsbestuurslid van de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten en verzorgde sinds 2001 vele jaren als docent clinics (S)Cool on Wheels voor Sport Fryslân, 7 jaar secretaris van de Flitsclub Sneek en jarenlang adviseur en momenteel nog bestuurslid van Special Sporters Fonds. Ook was ze 16 jaar voorzitter van Stichting Aangepast Zeilen Sneek en medeorganisator van de Special Olympics Nationale Spelen in 2014, onderdeel zeilen in Sneek. Maria was jarenlang regionaal medewerker van het fonds Gehandicaptensport en plaatselijk coördinator van het comité Sneek/Offingawier en sinds 2022 ook bestuurslid van AV Horror, onderdeel Aangepaste Atletiek.

Waterpoorters

Geschiedenis & wie zijn onze waterpoorters

Geschiedenis

Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een gouden Waterpoortspeld en een oorkonde.

(foto van de eerste Waterpoorterbenoeming op de Waterpoort in Sneek, 1974)

Voordracht doen

Wilt u iemand voordragen?

De commissie is al weer aan het nadenken over namen voor 2024, denkt u met ons mee? Graag ontvangen we namen van mensen waarvan u denkt dat ze een benoeming tot Waterpoorter verdiend hebben en waarom. Het spreekt vanzelf dat het iemand is die zich vrijwillig, en bij voorkeur op meerdere vlakken, iets voor Sneek betekend heeft. Uw correspondentie over namen wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld binnen de commissie.

Waterpoorters van de laatste jaren

Waterpoorters 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz zijn maandag 17 april 2023 in het Fries Scheepvaartmuseum benoemd tot Waterpoorters 2023, als dank voor hun vrijwillige inzet voor de stad Sneek.

Waterpoorters 2021 & 2022

Ivm coronamaatregelen zijn er in 2021 en 2022 geen nieuwe Waterpoorters benoemd. Op 20 juni 2022 zijn de Waterpoorters van 2020 alsnog feestelijk gehuldigd.

Waterpoorters 2020

De heren Jitze Bok en Lub Wiarda zijn de beoogde Waterpoorters 2020. Door het coronavirus hebben zij lang moeten wachten op de feestelijke benoeming. In juni 2022 zijn zij alsnog feestelijk gehuldigd tot Waterpoorter 2020.

Waterpoorters 2019

Jan Arts is benoemd voor zijn inzet op met name het sociaal maatschappelijk vlak. Anne Oosterhaven heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het culturele klimaat in de stad Sneek.

Waterpoorters 2018

Feike Damstra is benoemd voor zijn inzet voor de stads-& sfeercommissie, VHS, digitaliseren foto/gemeentearchief en hand - & spandiensten bij heel veel evenementen. Klaas Haringa heeft zich verdienstelijk gemaakt bij oa de winkeliersvereniging, Tennisvereniging, IJsclub, VVV.

Waterpoorters 2017

Yde van Dijk heeft 20 jaar lang de rol van Frou De Jong op zich genomen tijdens de Bonte Sneeker Avond. Ook heeft hij jarenlang inhoudelijk en bestuurlijk bijdragen aan diverse toneel en openluchtspelen. Nel Veldman is de drijvende kracht achter wijkplatform De Noorderhoek die tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Waterpoorters 2016

Waterpoorters 2016 Ebel Koppen, Ane Silvius en Jan Blok tussen burgemeester Hayo Apotheker (links) en voorzitter Gerard Velinga van Sneek Promotion.

Waterpoorters op een rij

Wie zijn onze Waterpoorters

2023:
Dick Overeem
Maria Poiesz

2022:
Geen benoeming ivm corona / 20 juni 2022: huldiging Waterpoorters 2020

2021:
Geen benoeming ivm corona

2020:
Jitze Bok      
Lub Wiarda  †

2019:
Jan Arts      
Anne Oosterhaven

2018:
Feike Damstra
Klaas Haringa

2017"
Yede van Dijk 
Nel Veldman

2016:
Jan Blok
Ebel Koppen
Ane Silvius

2015:
Hielke Brouwer
Jaitie Dijkstra

2014:
Bauke de Jong
Herbert de Vries

2013:
Geert Jan Douma
Laurens Metz

2012:
Jacob Boonstra AA
Matthie Silvius - van der Linden

2011:
Jan Degen †
Simon van der Wal †

2010:
Jans Groothuis 
Henk Stallmann

2009:
Ruurd Boeijinga  †
Herman Vis

2008:
Gerke de Boer
Harm Rozenberg †

2007:
Dirk Potma †
Wytze van der Zweep †

2006:
Hotse van Bekkem
Willy Brinksma - Steegstra
Henk van der Winden

2005:
Yasuo Horiuchi
Tjeerd Lichthart †
Quino Ringnalda

2004:
Greetje Lemke-Hekkema
Hans van der Meulen

2003:
Douwe Visser Jzn
Dave Tearney

2002:
Dr. Iede Westerhof †
Wim Zijlstra  †

2001:
Ank Zandstra  †
Ada Brouwer-Verbeek  †
Marijke Zijlstra-van Zwijndregt †

2000:
Jitske Drost-Reitsma †
Roel de Vries †

1999:
Johan Repko †
Cees Hordijk †

1998:
Hilly van Brug-Schurer
Uiltje de Jong

1997:
Gery Zandstra-de Vries
Tjeerd Meester †

1996:
Corrie Veenstra-Oomkes
Rein van den Akker

1995:
Tinie Bruinsma-de Groot †
Eddy Mensink

1994:
Jan Hendrik Warrink †
Gerben Middeldorp †

1993:
Els Porte-van Rooijen
Bauke Batstra †

1992:
Baukje Velzen  †
Jan Rients Visser †
Gerrit Minkema †

1991:
Riek Landman
Sytse ten Hoeve †

1990:
Gretha Ida Hoeksema †
Jan Dommerholt

1989:
Hielkje Zondervan-Rypkema  †
Atze Osinga

1988:
Coen Dijkstra †
Alie Visser-Donker
Gerard Berkhout †

1987:
Hesseltje Nauta-Abma †
Appie Oppenhuizen

1986:
Constance Bijleveld-Ortt †
Harke Pheifer †

1985:
Greetje Slippens-Poiesz  †
Jan van Akker †

1984:
Maria de Vries-Lagrand †
Libbe Nauta  †

1983:
Corrie Faber-Leentjes †
Karst Doevendans †

1982:
Jellie Lok-Koornstra †
Wouter Slob †

1981:
Gerard Poiesz †
Shigeo Suzuki  †

1980:
Franke Doting †
Anton Kraakman †

1979:
Jan Pieter Otto †
Jan Greidanus †

1978:
Fonds Rentier †
Klaas de Vries †

1977:
Jikke van der Horst-Ozinga †
Douwe Rypkema †

1976:
Gabe Fritsma †
Piet Hartkamp †

1975:
Berend Brinksma †
Albertus Sustring †

1974:
Jan Bootsma
Joop Doevendans  †
Dicky van der Werf †
Dr. Herre Halbertsma †
Thomas Zandstra †