Persbericht 2024

Sneek, 21 maart 2024

Persbericht

Sneek,  21 maart 2024

Nico Altenburg en Alice Booij worden benoemd tot Waterpoorters 2024

Nico Altenburg en Alice Booij zullen dit jaar worden benoemd tot Waterpoorters 2024. Zij worden op maandag 15 april gehuldigd in het Fries Scheepvaartmuseum, als dank voor hun vrijwillige inzet voor de stad Sneek.

Nico Altenburg is jarenlang vrijwilliger op meerdere vlakken in Sneek. Zo is hij sinds 2012 chauffeur bij Duurzaam Vervoer Sneek en vervoert jaarlijks vele toeristen en groepen met de elektrische shuttles door Sneek. Hij is 28 jaar lang vrijwillig chauffeur geweest bij Samen Onderweg, waarbij hij mensen met een beperking vanuit diverse tehuizen in Sneek vervoerde voor sportactiviteiten. Bij voetbalvereniging WZS (later SWZ) heeft hij vele functies vervuld, zoals lid van de technische staf, clubfotograaf, penningmeester, leider, trainer, bestuurslid kantinemedewerker, begeleider jeugdkampen en vrijwilliger bij een aantal feestcommissies. Nico is al geruime tijd de drijvende kracht achter de LOST-voetbaltoernooien, een geliefd evenement dat alle voetbalclubs in Sneek samenbrengt. Sinds 2003 deelt hij zijn passie voor badminton als trainer bij Wijkvereniging De Spil, waar hij met toewijding zijn kennis en enthousiasme overdraagt aan anderen. Vanaf 2016 is Nico ook een waardevol lid van de Vlootschouwcommissie, waar hij een essentiële rol speelt bij de voorbereidingen voor de Vlootschouw Sneek en de Opening Sneekweek. Bovendien heeft hij van 2021 tot 2023 met veel toewijding aan de jubileumcommissie van Wijkvereniging De Spil ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, waarbij hij heeft bijgedragen aan het organiseren van talrijke activiteiten en festiviteiten in 2023.

Alice Booij is dé vraagbaak voor Sneek als het gaat om de geschiedenis van de stad. Bijvoorbeeld in de coronatijd was Alice voor veel Snekers een lichtpuntje in de week. Elke zondagmorgen publiceert ze een mooi historisch verhaal over Sneek, dat door vele Snekers wordt gelezen en zeer gewaardeerd en in de coronatijd deed ze dat elke dag. Haar benoeming tot Waterpoorter is gebaseerd op o.a. haar vrijwillige bezigheden voor het Fries Scheepvaartmuseum, waarvoor ze diverse teksten schrijft over verschillende tentoonstellingen, uitgaves en oude films. Ze houdt regelmatig presentaties & lezingen over historische Sneker onderwerpen. De bevrijding van Sneek is daar een goed voorbeeld van. Als gepassioneerd gids leidt ze regelmatig groepen door het centrum van Sneek, waarbij ze haar diepgaande kennis van de stad en haar geschiedenis deelt. Bovendien heeft Alice haar liefde voor Sneek vastgelegd in verschillende publicaties en boeken, die alle gewijd zijn aan de charme en het erfgoed van deze bijzondere stad.

Waterpoorters

Geschiedenis & wie zijn onze waterpoorters

Geschiedenis

Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een gouden Waterpoortspeld en een oorkonde.

(foto van de eerste Waterpoorterbenoeming op de Waterpoort in Sneek, 1974)

Voordracht doen

Wil je iemand voordragen?

De commissie is al volop bezig met het bedenken van namen voor volgend jaar. We nodigen je uit om met ons mee te denken! We ontvangen graag suggesties van mensen die naar jouw mening een benoeming tot Waterpoorter verdienen, en waarom juist zij deze eer verdienen.

We zoeken mensen die zich vrijwillig en op verschillende gebieden hebben ingezet voor Sneek. Jouw bijdrage wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld binnen de commissie.

Waterpoorters van de laatste jaren

Waterpoorters 2024

Alice Booij en Nico Altenburg zijn op maandag 15 april 2024 in het Fries Scheepvaartmuseum benoemd tot Waterpoorters van het jaar 2024, als erkenning voor hun onvermoeibare inzet en toewijding aan onze geliefde stad Sneek.

Waterpoorters 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz zijn maandag 17 april 2023 in het Fries Scheepvaartmuseum benoemd tot Waterpoorters 2023, als dank voor hun vrijwillige inzet voor de stad Sneek.

Waterpoorters 2021 & 2022

Ivm coronamaatregelen zijn er in 2021 en 2022 geen nieuwe Waterpoorters benoemd. Op 20 juni 2022 zijn de Waterpoorters van 2020 alsnog feestelijk gehuldigd.

Waterpoorters 2020

De heren Jitze Bok en Lub Wiarda zijn de beoogde Waterpoorters 2020. Door het coronavirus hebben zij lang moeten wachten op de feestelijke benoeming. In juni 2022 zijn zij alsnog feestelijk gehuldigd tot Waterpoorter 2020.

Waterpoorters 2019

Jan Arts is benoemd voor zijn inzet op met name het sociaal maatschappelijk vlak. Anne Oosterhaven heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het culturele klimaat in de stad Sneek.

Waterpoorters 2018

Feike Damstra is benoemd voor zijn inzet voor de stads-& sfeercommissie, VHS, digitaliseren foto/gemeentearchief en hand - & spandiensten bij heel veel evenementen. Klaas Haringa heeft zich verdienstelijk gemaakt bij oa de winkeliersvereniging, Tennisvereniging, IJsclub, VVV.

Waterpoorters 2017

Yde van Dijk heeft 20 jaar lang de rol van Frou De Jong op zich genomen tijdens de Bonte Sneeker Avond. Ook heeft hij jarenlang inhoudelijk en bestuurlijk bijdragen aan diverse toneel en openluchtspelen. Nel Veldman is de drijvende kracht achter wijkplatform De Noorderhoek die tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Waterpoorters 2016

Waterpoorters 2016 Ebel Koppen, Ane Silvius en Jan Blok tussen burgemeester Hayo Apotheker (links) en voorzitter Gerard Velinga van Sneek Promotion.

Waterpoorters op een rij

Wie zijn onze Waterpoorters

2024:
Nico Altenburg 
Alice Booij

2023:
Dick Overeem
Maria Poiesz

2022:
Geen benoeming ivm corona / 20 juni 2022: huldiging Waterpoorters 2020

2021:
Geen benoeming ivm corona

2020:
Jitze Bok      
Lub Wiarda  †

2019:
Jan Arts      
Anne Oosterhaven

2018:
Feike Damstra
Klaas Haringa

2017"
Yede van Dijk 
Nel Veldman

2016:
Jan Blok
Ebel Koppen
Ane Silvius

2015:
Hielke Brouwer
Jaitie Dijkstra

2014:
Bauke de Jong
Herbert de Vries

2013:
Geert Jan Douma
Laurens Metz

2012:
Jacob Boonstra AA
Matthie Silvius - van der Linden

2011:
Jan Degen †
Simon van der Wal †

2010:
Jans Groothuis 
Henk Stallmann

2009:
Ruurd Boeijinga  †
Herman Vis

2008:
Gerke de Boer
Harm Rozenberg †

2007:
Dirk Potma †
Wytze van der Zweep †

2006:
Hotse van Bekkem
Willy Brinksma - Steegstra
Henk van der Winden

2005:
Yasuo Horiuchi
Tjeerd Lichthart †
Quino Ringnalda

2004:
Greetje Lemke-Hekkema
Hans van der Meulen

2003:
Douwe Visser Jzn
Dave Tearney

2002:
Dr. Iede Westerhof †
Wim Zijlstra  †

2001:
Ank Zandstra  †
Ada Brouwer-Verbeek  †
Marijke Zijlstra-van Zwijndregt †

2000:
Jitske Drost-Reitsma †
Roel de Vries †

1999:
Johan Repko †
Cees Hordijk †

1998:
Hilly van Brug-Schurer
Uiltje de Jong

1997:
Gery Zandstra-de Vries
Tjeerd Meester †

1996:
Corrie Veenstra-Oomkes
Rein van den Akker

1995:
Tinie Bruinsma-de Groot †
Eddy Mensink

1994:
Jan Hendrik Warrink †
Gerben Middeldorp †

1993:
Els Porte-van Rooijen
Bauke Batstra †

1992:
Baukje Velzen  †
Jan Rients Visser †
Gerrit Minkema †

1991:
Riek Landman
Sytse ten Hoeve †

1990:
Gretha Ida Hoeksema †
Jan Dommerholt

1989:
Hielkje Zondervan-Rypkema  †
Atze Osinga

1988:
Coen Dijkstra †
Alie Visser-Donker
Gerard Berkhout †

1987:
Hesseltje Nauta-Abma †
Appie Oppenhuizen †

1986:
Constance Bijleveld-Ortt †
Harke Pheifer †

1985:
Greetje Slippens-Poiesz  †
Jan van Akker †

1984:
Maria de Vries-Lagrand †
Libbe Nauta  †

1983:
Corrie Faber-Leentjes †
Karst Doevendans †

1982:
Jellie Lok-Koornstra †
Wouter Slob †

1981:
Gerard Poiesz †
Shigeo Suzuki †

1980:
Franke Doting †
Anton Kraakman †

1979:
Jan Pieter Otto †
Jan Greidanus †

1978:
Fonds Rentier †
Klaas de Vries †

1977:
Jikke van der Horst-Ozinga †
Douwe Rypkema †

1976:
Gabe Fritsma †
Piet Hartkamp †

1975:
Berend Brinksma †
Albertus Sustring †

1974:
Jan Bootsma
Joop Doevendans  †
Dicky van der Werf †
Dr. Herre Halbertsma †
Thomas Zandstra †