Bezienswaardigheden in Sneek

Sneek is een moderne stad, gebouwd op een rijke historie. De stad is rijk met monumenten en oude stadsgezichten bedeeld. Wat dat betreft is het zeker de moeite waard om verder te kijken dan de Waterpoort (1613). Ook het stadhuis en de Grote kerk (1498) verdienen de aandacht.

1. Waterpoort

De Sneker Waterpoort is een waterpoort over de Hoogendsterpijp in Sneek. De poort bestaat uit twee achtkantige torens, met daartussen een brug over de vaarroute tussen de De Kolk en de Stadsgracht aan het stadscentrum, en boven de brug een poortwachterswoning. Sneek had nog vier andere waterpoorten en twee landpoorten, die alle zijn gesloopt. De Waterpoort bleef over en is tegenwoordig het symbool van Sneek. Dit symbool is onder meer terug te vinden in het grootzeil van het Sneeker skûtsje Sneker Pan, en in de zeilen en kleding van de Sneeker zeilmakerij Gaastra.

De Waterpoort is waarschijnlijk rond 1492 gebouwd, tegelijkertijd met de stadswal rond de stad. De poort diende om de toegang over water naar de stad af te sluiten. De waterpoort werd gebouwd op de Hoogendsterpijp (een pijp is een smalle waterdoorgang). In 1613 werd de poort verbouwd tot sierpoort omdat deze geen militaire functie meer had. Vanaf dat moment heeft de poort in hoofdlijnen haar huidige uiterlijk. De architect is overigens onbekend. In 1757 volgde een grondige verbouwing.[2]

In 1785 kreeg de poort een wachterswoning. Het middengedeelte had nu een sterk 18de-eeuws uiterlijk. Vanaf 1825 werd de stad 's nachts niet meer afgesloten, waardoor de poort definitief haar functie verloor. In de 19e eeuw werden alle andere poorten rond Sneek afgebroken. Ook voor de waterpoort zag het er slecht uit aangezien stoomboten er niet onderdoor pasten. Toch is de poort onder druk van de bevolking blijven staan. In 1877 werd hij gerestaureerd volgens een ontwerp van de landelijk bekende architect Isaac Gosschalk, uitgevoerd door Johannes Philippus Hogendijk. Gosschalk maakte de 18de-eeuwse wijzigingen ongedaan en herstelde de vroeg-17de-eeuwse toestand. Hij gaf een vrije interpretatie van het oorspronkelijke middengedeelte, waardoor hij sterk het huidige aanzien van de poort bepaalde.

 

2. Stadhuis

Het Stadhuis is gebouwd in 1478 en is vooral bekend als 18e eeuws monument in de Rococostijl. Het gebouw is meerdere keren vernieuwd en uitgebreid. Echter wel met behoud van het barokke bordes uit 1745. Dit bordes is ontworpen door de Sneeker beeldhouwer Gerben Jesse Nauta. Naast de vele prachtige aspecten van het stadhuis is ook de helm van Grutte Pier, die in 1520 in Sneek overleed, hier te vinden.
Het stadhuis is meestal alleen tijdens Open Monumentendag te bezoeken.

Stadhuis, Marktstraat 15, 8601 CR Sneek

3. Martinikerk

De Grote of Martinikerk is de meest centrale kerk in Sneek. Zij dankt haar naam aan Sint Maarten, de schutspatroon van Sneek. Het kerkgebouw is oorspronkelijk in de 11e eeuw uit tufsteen opgetrokken. Omstreeks 1300 werd het toenmalige bouwwerk vergroot en voorzien van een imposant westwerk bestaand uit drie torens. Binnen de muren van de kerk rust volgens de overlevering het gebeente van de op 28 oktober 1520 gestorven Grutte Pier. Het kerkorgel is van de beroemde orgelbouwer Schnitger uit 1710. De kerk is in de zomer regelmatig geopend voor publiek en natuurlijk ook tijdens de normale diensten.

Martinikerk, Grote Kerkstraat 9, 8601 ED Sneek

4. Fries Scheepvaart Museum

(en Sneker Oudheidkamer.)

Het Fries Scheepvaart Museum is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw èn van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.
Beleef, ervaar en ontdek het leven aan boord in het nieuwe Kindermuseum! Het Kindermuseum is een speciale verdieping binnen het Fries Scheepvaart Museum waar alle kinderen van 4 - 12 jaar op actieve en interactieve wijze aan de slag kunnen gaan met het thema scheepvaart in Friesland.
Geopend: maandag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur, zondag van 12.00 - 17.00 uur. Feestdagen gesloten.

Fries Scheepvaartmuseum, Kleinzand 14, 8601 BH Sneek
T 0515-414057 I www.friesscheepvaartmuseum.nl

5. Epemastate

Epema State is een zeventiende eeuwse zaalstins (landhuis) met poortgebouw uit 1623 in IJsbrechtum, 1 km van Sneek.

Epema State, Epemawei 8, 8633 KS IJsbrechtum
T 0515-412475 I www.epemastate.nl

6. Nationaal Modelspoormuseum

Met ruim 5000 modellen bezit het modelspoormuseum de grootste collectie modeltreinen van Europa. Verder zijn er veel rijdende banen die u zelf kunt bedienen. Ook kunt u op een computer met de HSL rijden. Een bezoek aan het museum is leerzaam voor jong en oud. Regelmatig zijn er nieuwe thematentoonstellingen te zien. Gevestigd in het fraai gerestaureerde stationsgebouw van Sneek.
Openingstijden: maandags gesloten, dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur; zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
Schoolvakanties geopend vanaf 10.00 uur (muw maandag 13.00-17.00 uur). Voor actuele openingstijden verwijzen we naar de site.

Modelspoormuseum, Dr Boumaweg 17b, 8601 GM Sneek,
T 0515 430021 I www.modelspoormuseum.nl

7. R.K. Sint Martinus Kerk

De Sint-Martinuskerk is de R.K. neogotische pseudo-basilikale kruiskerk in Sneek en is gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Het bouwwerk uit 1872 werd ontworpen door de architect Pierre (P.J.H.) Cuypers, bekend van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is echter onvoltooid gebleven. De kerk heeft geen toren. Het kerkorgel uit 1891 werd gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon uit Utrecht. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door F. Nicolas.
De kerk is door de week regelmatig open, zodat belangstellenden de kerk kunnen bezichtigen en natuurlijk ook tijdens de normale diensten.

Sint Martinuskerk, Parochiekerk, Singel 62, 8601 AL Sneek,
T: 0515 41 26 26

8. Kinderboerderij It Bûthús

Kinderboerderij It Bûthús heeft naast diverse dieren o.a. geiten, kippen, konijnen, hangbuikzwijnen, paard, ezel, een grote speeltuin, waterfietsen en nog veel meer! Verder is er een educatietuin, waarbij een veelzijdigheid aan planten zijn geplant rondom een ruïne (het kasteel van Sneek) van waaruit een spuit een kabbelend beekje van water voorziet. Uit dit beekje lopen vier sluizen. Kinderen kunnen de sluizen zelf bedienen en zo eigen overstromingen en moerassen creëren. Het waterspel van zes fonteinen die –onverwacht- waterstralen door elkaar heen spuiten, maken de waterpret compleet. Vooral tijdens warme periodes in de zomer is het waterspel een groot succes. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur. Maandag gesloten (in vakanties wel geopend op maandag).

Kinderboerderij Sneek, De Harste 11-B, 8602 JX Sneek, T: 0881663602

E: kinderboerderijsneek@welkombijwil.nl / I www.kinderboerderijsneek.nl

9. Weduwe Joustra

Kom een keer kijken, in één van de oudste panden (anno 1484) van Sneek waar al meer dan 140 jaar Weduwe Joustra Beerenburg wordt gemaakt. In de distilleerderij wordt sinds 1864 Beerenburg gemaakt volgens origineel receptuur. Geniet van de sfeer, maar uiteraard ook van de Beerenburg, die écht lekkerder smaakt als je zelf in Sneek bent geweest. Wilt u ook een bezoek brengen aan de distilleerderij, dan moet u even een afspraak maken.

In de straat van het Kleinzand, gelegen aan een gracht, staan vele oude herenhuizen en winkelpanden. Een aantal van deze huizen zijn rond 1790 gebouwd in de Lodewijk XVI-stijl, meestal in opdracht van rijke koopmannen.

Weduwe Joustra, Kleinzand 32, 8601 BH, T: 0515-412912
E info@weduwejoustra.nl / I www.weduwejoustra.nl