Houten Brug

rondweg Sneek

Krúsrak is de eerste brug van de twee houten bruggen bij Sneek en werd in november 2008 in gebruik genomen. De tweede brug, Dúvelsrak, volgde in 2010.

In 2005 schreef de gemeente Sneek een prijsvraag uit voor het meest originele en bruikbare viaductontwerp over de A7 bij de kruisingen Akkerwinde en Molenkrite. Het winnende ontwerp was van Onix en Achterbosch Architectuur.