Martinikerk

Grote Kerkstraat 9 Sneek

Dit kerkgebouw is oorspronkelijk in de 11e eeuw uit turfsteen opgetrokken. Omstreeks 1300 werd het toenmalige bouwwerk vergroot en voorzien van een imposant westwerk bestaand uit drie torens. Binnen de muren van de kerk rust volgens de overlevering het gebeente van de op 28 oktober 1520 gestorven Grutte Pier. Het kerkorgel is van de beroemde orgelbouwer Schnitger uit 1710. De kerk is in de zomer regelmatig geopend voor publiek en natuurlijk ook tijdens de normale diensten. 

Martinikerk, Grote Kerkstraat 9, 8601 ED Sneek