Rijksmonumenten Sneek

Kleine Kerkstraat 6 Sneek - website

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet'.

De stad Sneek telt 106 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Het voert wat ver ze allen op deze site op te nemen, maar in bijgaande link is een uitgebreide lijst te vinden.

(foto Old Burger Weeshuis Sneek, adres Kleine Kerkstraat 8 Sneek, copyright OBW Sneek)