Anker uit de Waddenzee (Bothniakade)

Bothniakade Sneek

Het scheepsanker aan de Bothniakade in Sneek is in juni 2021 weer terug op de plaats waar het eind oktober vandaan werd gehaald voor een fikse restauratiebeurt. Het verrotte hout moest worden vervangen en het ijzer behandeld. De restauratiewerkzaamheden vonden plaats in samenwerking tussen Het Fries Scheepvaartmuseum en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het anker wordt regelmatig gebruikt als klim- en speelobject en daarom is de verankering bij terugplaatsing een extra aandachtspunt geweest.

Dit stokanker is van een zeeschip rond 1700 en geplaatst aan de Bothniakade. Het anker is in het najaar van 1982 door de kokkelvissers Toering uit Harlingen opgevist uit de Waddenzee. Het anker is geschonken aan het FSM en in december 1982 in Sneek geplaatst.