Beeldwerk van Grutte Pier

Brug over Grootzand/Hoogend Sneek

Op de sluitsteen aan zijkanten van de brug over het Grootzand zie je een beeldwerk van Grutte Pier. Nadat hij jarenlang streed voor de vrijheid van Friesland is hij na zijn strijd gaan wonen op het Grootzand 12 in Sneek, waar hij ook is overleden. 

wikipedia: Pier Gerlofs Donia, Grote Pier (Fries: Grutte Pier) (Kimswerd, ca. 1480 - Sneek, 28 oktober 1520)Fries krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld