Bibliotheek Sneek

Wijde Noorderhorne 1 Sneek -plan route

De bibliotheek van Sneek is gesticht in 1910. Het eerste gebouw dat in gebruik was door de biliotheek, toen nog Openbare Leeszaal, was een pand dat via een doorgang en tuin aan de Grote Kerkstraat bereikbaar was. Later werd verhuisd naar de Marktstraat, waar onder meer de Cleynstins werd betrokken. Sneek was destijds de kleinste stad met een eigen bibliotheek. Sneek was bovendien de eerste stad met een eigen jeugdbibliotheek. In de beginjaren had de bibliotheek circa 60 leden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de bibliotheek alle boeken over radio's en het Koninklijk Huis uit de collectie nemen.

Wijde Noorderhorne
In 1984 verhuist de bibliotheek naar het pand aan de Wijde Noorderhorne 1. Hiervoor wordt een groot deel nieuwbouw geplaatst tot aan het Bolwerk. In 2010 vierde de bibliotheek haar 100-jarig bestaan groots. Burgemeester Hayo Apotheker nam ter gelegenheid hiervan, het eerste exemplaar van het boek over de historie van de bibliotheek in ontvangst uit handen van oud-directeur Albert Pasma. De bibliotheek had in 2010 meer dan 10.000 leden.

Rijksmonument 
De Wijde Noorderhorne 1 is de locatie van een deftig woonhuis aan de Wijde Noorderhorne in Sneek. Het gebouw, gebouwd in 1789 naar ontwerp van Auke Bruinsma, is een van rijksmonumenten in de binnenstad van Sneek. Het pand is benoemd tot rijksmonument vanwege de bijzondere gevel met brede ingangspartij. Hierboven is een omlijst en met festoenen bekroond venster te vinden. Daarboven bevindt zich een kroonlijst met trigliefen. Naast de kroonlijst zijn twee festoenen te zien. Bovenaan de gevel bevindt zich een groot timpaan met een portretmedaillon, welke is omgeven met festoenen. Het schilddak is met borden versierde hoekschoorstenen omgeven. De tuin reikt tot aan het Bolwerk.

In het pand is bij veel inwoners bekend als het woonhuis van dr. G.N Bouma, chirurg in het Sint Antonius Ziekenhuis, die hier thuis ook veel opereerde in een soort privékliniek. Naar hem is onder meer de Dr. Boumaweg vernoemd. Na zijn overlijden was hier tot 1983 het Gereformeerd Verpleeghuis gevestigd. Sinds 1984 huist de Bibliotheek Sneek in het pand.

(Foto bibliotheek Gert Jan Hermus)