een school haringen (IJsbrechtum)

Epemawei 8 Ysbrechtum

Sculptuur van een school haringen. 

Beeld in opdracht van Haringparty Sneek. Geschonken aan epemastate door de organisatotren van de jaarlijkse haringparty die op Epemastate gehouden wordt.