Grutte Pier, slag om Warns

Skarl, 8721 EX Warns Warns -plan route

De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. Ze eindigde met een overwinning voor de Friezen en de dood van de graaf. Voor een gedeelte van de Friezen is de jaarlijkse herdenking van de slag belangrijk. Er wordt ook wel gesproken van de Slag bij Stavoren, wat correcter is, aangezien Warns niet genoemd wordt in de historische bronnen.

Bron: wikipedia

In 1345 versloegen de Friezen de Hollanders bij Warns, tijdens de zogenaamde Slag bij Warns. Vier op de tien Friezen denken dat Grutte Pier bij deze slag betrokken was, maar de iconische vrijheidsstrijder was toen nog niet geboren.