Kinderen met lam (Kleinzand-Gedempte Poortezijlen Sneek)

Kleinzand Sneek

Kleinzand/Gedempte Poortezijlen
Maker: © Maria van Everdingen
Geplaatst: 1981
Materiaal: brons

In 1981 bestond het Old Burger Weeshuis 400 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schonk het OBW de voormalige gemeente een beeldengroep, voorstellende een meisje dat een lammetje vasthoudt en een jongetje dat daar naar staat te kijken. Kind met lam is ontworpen en vervaardigd door de kunstenares Maria van Everdingen en symboliseert de zorg van en voor kinderen. Het beeld staat aan het begin van het Kleinzand. Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het OBW verscheen ook een jubileumboek en werd in het Fries Scheepvaart Museum een tentoonstelling aan deze instelling gewijd. Tevens werd in het kader van het jubileum het administratiegebouw van het OBW in de Kleine Kerkstraat gerestaureerd.