PvH Oorlogsgraf Anema, Rooms-Katholieke Begraafplaats Sneek

Leeuwarderweg Sneek

Rinnert Gerrit Anema 1921-1945 (verzetsstrijder)

Rinnert Gerrit Anema is geboren op 24 februari 1921 in Witmarsum. Rinnert woonde in Nijezijl en was stoffeerder in IJlst. Hij maakte deel uit van een groep NBS’ers (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) van het district Bolsward. 

Op 17 april 1945 kreeg zijn groep opdracht om op te rukken naar een brug bij boerderij Laanzigt onder Makkum. De brug moest bezet of, indien nodig, opgeblazen worden. De groep ging te ver vooruit en kwam in het schootsveld van Duitse scherpschutters. Rinnert Anema en Roelof van der Meer werden beide dodelijk getroffen. In IJlst is een straat naar Rinnert vernoemd. 

Op het graf van Rinnert is de Friese gedenksteen voor oorlogsslachtoffers geplaatst. Dat is een twee meter hoge zuil met een gestileerde vlam waarop de Nederlandse leeuw is afgebeeld. De tekst op de zuil luidt:

FALLEN YN 'E STRIID TSJIN ÛNRJOCHT EN SLAVERNIJ 
DAT WY YN FREDE FOARRJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE.