PvH Oorlogsgraf Gerstner, Joodse Begraafplaats Sneek

De Hooppark Sneek -plan route

Justin Gerstner 1921-1944 (onderduiker)

Justin Gerstner werd op 5 februari 1921 in Ebelsbach (D) geboren. Vanwege de toenemende jodenhaat vluchtte hij in 1934 vanuit nazi-Duitsland naar Enschede. Daar woonde een oom van hem. In Enschede ging hij eerst als kantoorbediende aan het werk. Later moet Justin in Amsterdam gewoond hebben. Vervolgens dook hij onder in Ymswâlde, een buurtschapje onder Tsjerkwerd. Hij verbleef daar bij Bauke Buwalda en Sijke Baarda. 

Tijdens een razzia op 31 oktober 1944 rende Justin, die de schuilnaam Lytse Douwe had, het land in. Daar verborg hij zich onder de planken van een aanlegsteiger. Toen de Duitsers vertrokken kwam hij te vlug uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Hij werd gearresteerd, verhoord, mishandeld en vervolgens om 10.30 uur in het weiland doodgeschoten. Aangenomen wordt dat Justin weigerde te zeggen wat zijn onderduikadres was. 

Op last van de toenmalige burgemeester van de gemeente Wymbritseradeel is hij aanvankelijk begraven op de Hervormde Begraafplaats in Wolsum. Later vond zijn herbegrafenis plaats op de Joodse Begraafplaats te Sneek.