PvH Oorlogsgraf Lever, Algemene Begraafplaats Sneek

Kerkhoflaan Sneek

Jan Lever 1922-1944 (verzetsstrijder)

In 1931 verhuisde Jan Lever vanuit Groningen met zijn ouders, broer, zus en grootvader naar Sneek. Hier woonden ze aan het Kleinzand. Jan werkte eerst in de winkel van Willem Santema. Daarna werd hij directeur van de radiocentrale van Sneek. 

Jan was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep Lever. Als directeur van de radiocentrale reisde Jan het hele land door. Zo kon hij contact houden met het verzet in andere delen van Nederland. Jan was na een inval van de Sicherheitsdienst in zijn ouderlijk huis aan het Kleinzand, dat dienst deed als hoofdkwartier van de Groep-Lever, naar Drachten gevlucht. Daar was de bezetter hem echter op het spoor gekomen. Vervolgens vluchtte hij naar Groningen. In Groningen sloot hij zich aan bij de Knokploeg-Slochteren. Op 21 juli 1944 was hij als lid van deze groep betrokken bij een overval op het distributiekantoor van Slochteren. De ambtenaren en bezoekers van dat kantoor werden door de overvallers opgesloten, maar één van hen had een reservesleutel. Deze persoon ontsnapte en alarmeerde de Duitse instanties. Tijdens de vlucht uit het distributiekantoor ontstond een vuurgevecht met de Duitsers. Hierbij is Jan Lever om het leven gekomen. 

Het graf van Jan Lever bevindt zich op de Algemene Begraafplaats te Sneek. In de Zuiderkerk en in het voormalige woonhuis van de familie Lever aan het Kleinzand, nu onderdeel van het Fries Scheepvaart Museum, hangt een herinneringsplaquette aan Jan. Ook de Famylje Leverstrjitte is naar de familie vernoemd.