Schoorsteen Nooitgedagt( Galamagracht IJlst)

Galamagracht IJlst -plan route

De Nooitgedagtschoorsteen is op originele wijze gerestaureerd, de top van de schoorsteen van 14 m., die in de jaren 80 was gesloopt, is opnieuw geplaatst in de vorm van een stalen frame. Bij duisternis is de schoorsteen aangelicht en straalt helder wit licht uit. Nooitgedagt is een voormalige fabriek in IJlst die vooral bekend is geworden door zijn schaatsen, die in feite een bijproduct waren. Houtbewerkingsgereedschap was de belangrijkste productlijn en gedurende enkele tientallen jaren is er ook houten speelgoed vervaardigd. De firma was in vroeger tijden de grootste werkgever van de stad en de fabriek stond in het centrum. Voor een uitbreiding is destijds een rij huizen gesloopt. Na 1975 werd er alleen nog gereedschap gemaakt.