SSHUW De Laatste stuiver

Looxmagracht Sneek

Laatste stuver.
De Laatste Stuiverbrug overkluist het begin van de vaarverbinding van Sneek met Leeuwarden, de Swette. De eerste brug werd gebouwd in 1661 en heeft vanaf die tijd tot aan ongeveer 1845 “Minse brug” geheten, waar die naam vandaan komt is niet bekend. Het ontwerp van de huidige brug, anno 1887, is van J.Ph. Hogendijk. Hij ontwierp de brug als onderdeel van een serie van 10 gietijzeren bruggen in Sneek. In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn deze karakteristieke bruggen gesloopt, om plaats te maken voor moderne varianten of vaste oeververbindingen. De oude bruggen zouden het toenemende verkeersaanbod niet kunnen verwerken en waren te kostbaar in onderhoud. De Laatste Stuiverbrug bleef behouden vanwege de beperkte hoeveelheid verkeer over de brug. In 1797 werd de naam van de brug gewijzigd in Laatste Stuiverbrug. De brug draagt deze naam waarschijnlijk omdat dit de laatste brug was waar schippers een stuiver bruggeld moesten betalen om de stad Sneek binnen te varen. Historici beweren echter dat de naam ook afkomstig kan zijn van een de herberg het Jagershuis welke naast de brug stond. De schippers zouden hier hun laatste stuiver kunnen uitgeven en de herberg zou De Laatste Stuiver worden genoemd. De herberg heeft niet lang bestaan en deze theorie kan hierdoor niet worden bevestigd. De brug was toentertijd het enige obstakel om per schip vanaf de stadsgracht op de Swette (voorheen Leeuwardertrekvaart geheten) te komen.