SSHUW Grasdrogerij Pasveer, Sneek

Pasfeardyk Loaiingea

Grasdrogerij.
Vlak voor de tweede wereldoorlog werden rondom in ons land grasdrogerijen opgericht. Pasveer begon met de productie in 1940. De bij de coöperatie  aangesloten boeren lieten hun gras hier drogen om de voedingswaarde van het product zo goed mogelijk te behouden.  In 2006 is dit terrein gesaneerd en zijn er in de afgelopen jaren luxe woningen gebouwd aan het water. Achter deze woningen is het Tolhuis nog te zien.