SSHUW Pasveer boerderij, Sneek

Pasfeardyk Loaiingea -plan route

OBW boerderij Pasveer.
Aan de linkerkant van de straatweg staat de OBW boerderij Pasveer. Deze is gebouwd in 1939 nadat de vorige door brand verwoest werd. Tegenwoordig heeft dit bedrijf mede dankzij de omlegging van de Swette t.b.v. de Middelséroute een prachtige camping met haven als tweede tak. Naast deze boerderij bezit het Old Burger Weeshuis nog 8 boerderijen met de daarbij horende landerijen. Deze worden alle verpacht. Het O.B.W. heeft een lange geschiedenis. Na de kerkelijke Reformatie in Friesland in het jaar 1581, nam de gemeente Sneek kloosterbezittingen in beslag en bestemde de opbrengst daarvan voor het onderhoud van 'arme wezen, geboren van burgeren van voorschreven stede'. Hiermee was in feite de stichting van het Burger Weeshuis ontstaan. Doordat de 'toelatingseisen' voor het Burger Weeshuis streng waren, werden in die tijd vele nieuwe weeshuizen gesticht. Eén daarvan was in 1675 het Diaconie- of Nieuw Weeshuis. Sneek moest onderscheid maken tussen de verschillende weeshuizen en dan krijgt de oudste al snel de naam Old. De naam Old Burger Weeshuis was geboren, formeel werd het begrip Old voor het eerst in het jaar 1702 gebruikt. In 1773 werd het Stads- en Diaconieweeshuis opgeheven en werden de Diaconiewezen overgebracht naar het OBW. In 1796 was het OBW gedwongen een lening aan de overheid te verstrekken. Dit geld was nodig om de kosten van de oorlog met Engelsen en de Franse bezetting te betalen.