Vinnen (Bij akwadukt De Geau Sneek)

In het water van de Geeuw Sneek

Het kunstwerk staat in het water. Het toont de omkering van de elementen water en lucht door de vis boven de vogel te tonen. OpdrachtgeverIngenieursbureau Witteveen + Bos aan de provincie Fryslân.