Vinnen (Bij akwadukt De Geau Sneek)
In het water van de Geeuw Sneek -plan route

Het kunstwerk staat in het water. Het toont de omkering van de elementen water en lucht door de vis boven de vogel te tonen. OpdrachtgeverIngenieursbureau Witteveen + Bos aan de provincie Fryslân.