Zitelement (tussen Parkstraat , spoorbrug en water)

Parkstraat Sneek Sneek

Plastiek, aangeboden door Patrimonium Sneek. 

In 2008 fuseerde de woningstichting Patrimonium Sneek samen met 4 andere stichtingen uit de regio tot woningcooperatie Accolade. Het voormalig Patrimonium had in haar beleid opgenomen in de jaren na 1992 een 8 tal van haar woningcomplexen te voorzien van kunst. Dit kunstwerk was de eerste uit die serie. 

Het kunstwerk is ontworpen door Henk Rusman uit Hillegom, vanaf 1980 woonachtig in het Friese Oudebiltzijl. Het kunstwerk ligt in een driehoekige ruimte die wordt begrenst door de Franekervaart, de Noorderbuurt en de Parkstraat. Het is een markant punt op de drempel naar de binnenstad van Sneek.