Bruggen Sneek, brugbediening Sneek

Bedieningsschema bruggen Sneek

Hoogseizoen: 1 april – 1 november

De bruggen in Sneek, IJlst, Osingahuizen en Woudsend worden bediend van: 9.00 - 19.00 uur.

Beweegbare bruggen Sneek

De Oppenhuizerbrug, de Harinxmabrug, de Lemmerbrug en de Woudvaartbrug worden bediend van 1 april t/m 1 november van 09.00 - 19.00 uur en in de zomermaanden juni, juli en augustus worden zij bediend van 09.00 tot en met 20.00 uur.

Geen bediening

In Sneek worden de volgende bruggen in het centrum niet (meer) bediend: de Zwettebrug, de Laatste Stuiverbrug en de Koninginnebrug.

Laagseizoen: 1 november - 1 april

Van 1 november tot 1 april worden sluizen en bruggen op aanvraag bediend. Wil je in deze periode gebruik maken van een brug of een sluis? Neem dan telefonisch contact op met Provinsje Fryslân, het telefoonnummer is 058-292 58 88. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op de site van de gemeente Súdwest Fryslân staat ook informatie over brugbediening in de rest van de gemeente.