LubWiarda_wp2020 (foto bron grootsneek).jpgjitzebok_wp2020 (foto bron FB).jpg

Waterpoorters

Geschiedenis

Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een gouden Waterpoortspeld en een oorkonde.

Waterpoorters 2020

De heren Jitze Bok en Lub Wiarda waren de beoogde Waterpoorters 2020 die in april zouden toetreden tot het bijzonder gezelschap van vrijwilligers als dank voor hun inzet voor de stad Sneek. Door het coronavirus moeten zij nog even wachten op de feestelijke benoeming, oorkonde en de waterpoortspeld. De Waterpoortcommissie heeft besloten de namen nu wel in het openbaar te brengen en de feestelijke plichtplegingen zullen op een later tijdstip plaatsvinden. Lees meer.... 


Waterpoorters op een rij

2019 Jan Arts
         Anne Oosterhaven 

2018 Feike Damstra 
         Klaas Haringa 

2017 Yede van Dijk
          Nel Veldman

2016 Jan Blok
         Ebel Koppen
         Ane Silvius

2015 Hielke Brouwer
          Jaitie Dijkstra

2014 Bauke de Jong
          Herbert de Vries

2013 Geert Jan Douma
       Laurens Metz

2012 Jacob Boonstra AA
         Matthie Silvius - van der Linden

2011 Jan Degen †
         Simon van der Wal †

2010 Jans Groothuis
         Henk Stallmann

2009 Ruurd Boeijinga  †
         Herman Vis

2008 Gerke de Boer
         Harm Rozenberg

2007 Dirk Potma
         Wytze van der Zweep †

2006 Hotse van Bekkem
         Willy Brinksma - Steegstra
         Henk van der Winden

2005 Yasuo Horiuchi
         Tjeerd Lichthart †
         Quino Ringnalda

2004 Greetje Lemke-Hekkema
          Hans van der Meulen

2003 Douwe Visser Jzn
          Dave Tearney

2002 Dr. Iede Westerhof †
          Wim Zijlstra  †

2001 Ank Zandstra  †
         Ada Brouwer-Verbeek 
         Marijke Zijlstra-van Zwijndregt †

2000 Jitske Drost-Reitsma †
         Roel de Vries †

1999 Johan Repko †
          Cees Hordijk †

1998 Hilly van Brug-Schurer
          Uiltje de Jong

1997 Gery Zandstra-de Vries
          Tjeerd Meester †

1996 Corrie Veenstra-Oomkes
          Rein van den Akker

1995 Tinie Bruinsma-de Groot †
          Eddy Mensink

1994 Jan Hendrik Warrink †
         Gerben Middeldorp

1993 Els Porte-van Rooijen
         Bauke Batstra †

1992 Baukje Velzen
          Jan Rients Visser †
         Gerrit Minkema †

1991 Riek Landman
          Sytse ten Hoeve †

1990 Gretha Ida Hoeksema †
          Jan Dommerholt

1989 Hielkje Zondervan-Rypkema  †
          Atze Osinga

1988 Coen Dijkstra †
          Alie Visser-Donker
          Gerard Berkhout †

1987 Hesseltje Nauta-Abma †
          Appie Oppenhuizen

1986 Constance Bijleveld-Ortt †
          Harke Pheifer †

1985 Greetje Slippens-Poiesz  †
          Jan van Akker †

1984 Maria de Vries-Lagrand †
          Libbe Nauta

1983 Corrie Faber-Leentjes †
          Karst Doevendans †

1982 Jellie Lok-Koornstra †
         Wouter Slob †

1981 Gerard Poiesz †
          Shigeo Suzuki  †

1980 Franke Doting †
         Anton Kraakman †

1979 Jan Pieter Otto †
          Jan Greidanus †

1978 Fonds Rentier †
          Klaas de Vries †

1977 Jikke van der Horst-Ozinga †
         Douwe Rypkema †

1976 Gabe Fritsma †
          Piet Hartkamp †

1975 Berend Brinksma †
          Albertus Sustring †

1974 Jan Bootsma
          Joop Doevendans  †
         Dicky van der Werf †
         Dr. Herre Halbertsma †
         Thomas Zandstra †

Bezig met laden