Persbericht 2023

Sneek,  3 april 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz worden de Waterpoorters van 2023

Dick Overeem en Maria Poiesz worden benoemd tot Waterpoorters 2023. Zij worden op maandag 17 april gehuldigd en toegevoegt tot het bijzondere gezelschap, als dank voor hun inzet voor de stad Sneek.

De benoeming van Dick Overeem is gebaseerd op zijn jarenlange vrijwillige bezigheden voor oa de Vereniging Oranje Sneek. Hij heeft 27 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter en tevens 27 jaar lang de organisatie van de Koningsdag festiviteiten in Sneek mede verzorgd. In 1992 en 1993 ook in de commissie ontvangst van HKH Koningin Beatrix op 30 april 1993. Dick heeft 33 jaar als vrijwilliger bij de Brandweer Sneek gezeten, was bestuurslid Sneek 75 jaar vrij, is bestuurslid Sneek 80 jaar vrij, is vrijwilliger als chauffeur van de shuttlebussen van Stichting Duurzaam Vervoer Sneek, 8 jaar vrijwilliger Sinterklaas intocht Sneek. Dick was in 1994 Prins Carnaval en sinds die tijd ook betrokken als vrijwilliger en bestuurslid van Carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek en uit die hoedanigheid ook weer betrokken bij de Samenloop voor Hoop 2016. Hij is ook betrokken bij het Modelspoor Museum Sneek en Johanna Jacoba als vrijwilliger.

Maria Poiesz heeft haar vrijwillige voetsporen verdiend als jarenlang bestuurslid van Fit Door Sport in Sneek. Ze was hier jarenlang in verschillende functies actief, zoals penningmeester, secretaris en trainster van Fit Door Sport in Sneek. Ook was ze districtsbestuurslid van de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten en verzorgde sinds 2001 vele jaren als docent clinics (S)Cool on Wheels voor Sport Fryslân, 7 jaar secretaris van de Flitsclub Sneek en jarenlang adviseur en momenteel nog bestuurslid van Special Sporters Fonds. Ook was ze 16 jaar voorzitter van Stichting Aangepast Zeilen Sneek en medeorganisator van de Special Olympics Nationale Spelen in 2014, onderdeel zeilen in Sneek. Maria was jarenlang regionaal medewerker van het fonds Gehandicaptensport en plaatselijk coördinator van het comité Sneek/Offingawier en sinds 2022 ook bestuurslid van AV Horror, onderdeel Aangepaste Atletiek.

Waterpoorters

GESCHIEDENIS & WIE ZIJN ONZE WATERPOORTERS

Geschiedenis

Op 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien wordt ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd, die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een gouden Waterpoortspeld en een oorkonde.

(foto van de eerste Waterpoorterbenoeming op de Waterpoort in Sneek, 1974)

Voordracht doen

WILT U IEMAND VOORDRAGEN?

De commissie is al weer aan het nadenken over namen voor 2024, denkt u met ons mee? Graag ontvangen we namen van mensen waarvan u denkt dat ze een benoeming tot Waterpoorter verdiend hebben en waarom. Het spreekt vanzelf dat het iemand is die zich vrijwillig, en bij voorkeur op meerdere vlakken, iets voor Sneek betekend heeft. Uw correspondentie over namen wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld binnen de commissie. 

Waterpoorters van de laatste jaren

Waterpoorters 2021 & 2022

Waterpoorters 2021 & 2022
Ivm coronamaatregelen zijn er in 2021 en 2022 geen nieuwe Waterpoorters benoemd. Op 20 juni 2022 zijn de Waterpoorters van 2020 alsnog feestelijk gehuldigd.

Waterpoorters 2020

Waterpoorters 2020
De heren Jitze Bok en Lub Wiarda zijn de beoogde Waterpoorters 2020. Door het coronavirus hebben zij lang moeten wachten op de feestelijke benoeming. In juni 2022 zijn zij alsnog feestelijk gehuldigd tot Waterpoorter 2020.

Waterpoorters 2019

Waterpoorters 2019
Jan Arts is benoemd voor zijn inzet op met name het sociaal maatschappelijk vlak. Anne Oosterhaven heeft een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het culturele klimaat in de stad Sneek.

Waterpoorters 2018

Waterpoorters 2018
Feike Damstra is benoemd voor zijn inzet voor de stads-& sfeercommissie, VHS, digitaliseren foto/gemeentearchief en hand - & spandiensten bij heel veel evenementen. Klaas Haringa heeft zich verdienstelijk gemaakt bij oa de winkeliersvereniging, Tennisvereniging, IJsclub, VVV.

Waterpoorters 2017

Waterpoorters 2017
Yde van Dijk heeft 20 jaar lang de rol van Frou De Jong op zich genomen tijdens de Bonte Sneeker Avond. Ook heeft hij jarenlang inhoudelijk en bestuurlijk bijdragen aan diverse toneel en openluchtspelen. Nel Veldman is de drijvende kracht achter wijkplatform De Noorderhoek die tot doel heeft de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Waterpoorters 2016

Waterpoorters 2016
Waterpoorters 2016 Ebel Koppen, Ane Silvius en Jan Blok tussen burgemeester Hayo Apotheker (links) en voorzitter Gerard Velinga van Sneek Promotion.

Waterpoorters op een rij

WIE ZIJN ONZE WATERPOORTERS

2022 Geen benoeming ivm corona / 20 juni 2022: huldiging Waterpoorters 2020

2021 Geen benoeming ivm corona

2020 Jitze Bok      
         Lub Wiarda  †

2019 Jan Arts      
         Anne Oosterhaven 

2018 Feike Damstra 
         Klaas Haringa 

2017 Yede van Dijk
          Nel Veldman

2016 Jan Blok
         Ebel Koppen
         Ane Silvius

2015 Hielke Brouwer
         Jaitie Dijkstra

2014 Bauke de Jong
         Herbert de Vries

2013 Geert Jan Douma
         Laurens Metz

2012 Jacob Boonstra AA
         Matthie Silvius - van der Linden

2011 Jan Degen †
         Simon van der Wal †

2010 Jans Groothuis
         Henk Stallmann

2009 Ruurd Boeijinga  †
         Herman Vis

2008 Gerke de Boer
         Harm Rozenberg

2007 Dirk Potma
         Wytze van der Zweep †

2006 Hotse van Bekkem
         Willy Brinksma - Steegstra
         Henk van der Winden

2005 Yasuo Horiuchi
         Tjeerd Lichthart †
         Quino Ringnalda

2004 Greetje Lemke-Hekkema
         Hans van der Meulen

2003 Douwe Visser Jzn
         Dave Tearney

2002 Dr. Iede Westerhof †
         Wim Zijlstra  †

2001 Ank Zandstra  †
         Ada Brouwer-Verbeek  †
         Marijke Zijlstra-van Zwijndregt †

2000 Jitske Drost-Reitsma †
         Roel de Vries †

1999 Johan Repko †
         Cees Hordijk †

1998 Hilly van Brug-Schurer
         Uiltje de Jong

1997 Gery Zandstra-de Vries
         Tjeerd Meester †

1996 Corrie Veenstra-Oomkes
         Rein van den Akker

1995 Tinie Bruinsma-de Groot †
          Eddy Mensink

1994 Jan Hendrik Warrink †
         Gerben Middeldorp

1993 Els Porte-van Rooijen
         Bauke Batstra †

1992 Baukje Velzen  †
         Jan Rients Visser †
         Gerrit Minkema †

1991 Riek Landman
         Sytse ten Hoeve †

1990 Gretha Ida Hoeksema †
         Jan Dommerholt

1989 Hielkje Zondervan-Rypkema  †
         Atze Osinga

1988 Coen Dijkstra †
         Alie Visser-Donker
         Gerard Berkhout †

1987 Hesseltje Nauta-Abma †
         Appie Oppenhuizen

1986 Constance Bijleveld-Ortt †
          Harke Pheifer †

1985 Greetje Slippens-Poiesz  †
         Jan van Akker †

1984 Maria de Vries-Lagrand †
         Libbe Nauta  †

1983 Corrie Faber-Leentjes †
         Karst Doevendans †

1982 Jellie Lok-Koornstra †
         Wouter Slob †

1981 Gerard Poiesz †
         Shigeo Suzuki  †

1980 Franke Doting †
         Anton Kraakman †

1979 Jan Pieter Otto †
         Jan Greidanus †

1978 Fonds Rentier †
         Klaas de Vries †

1977 Jikke van der Horst-Ozinga †
         Douwe Rypkema †

1976 Gabe Fritsma †
         Piet Hartkamp †

1975 Berend Brinksma †
         Albertus Sustring †

1974 Jan Bootsma
         Joop Doevendans  †
         Dicky van der Werf †
         Dr. Herre Halbertsma †
         Thomas Zandstra †

 

Bezig met laden