Epemastate

Epemawei 8, 8633 KS IJsbrechtum -plan route

Epema State is een zeventiende eeuwse zaalstins (landhuis) met poortgebouw uit 1623 in IJsbrechtum, 1 km van Sneek.

De Epemastate is een 17e-eeuwse state in het Friese dorp IJsbrechtum uit 1625. Hier woonden lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel, onder anderen baron Sjuck van Burmania Rengers. De tuin rond het huis is een ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard uit 1825. Het is een park in de Engelse landschapsstijl. In de loop van de twintigste eeuw heeft het park sterk het karakter van een bos gekregen.

In de zomermaanden worden wel rondleidingen gegeven voor belangstellenden.

www.epemastate.nl / T 0515-412475