Bronzen reliëf R.K. Sint Martinuskerk

Sint Martinuskerk Sneek Sneek -plan route

Op het kunstwerk staat Sint Martinus afgebeeld. De kunstenaar is Gosse Dam. Hij was één van de grondleggers van de katholieke kerk in West Europa. In 371 na Christus werd hij benoemd tot bisschop van Tours. Sint Martinus is de patroon van de stad en deze kerk. 

Op het reliëf snijdt Sint Martinus zijn mantel in tweeën. Dit verwijst naar de legende dat Maarten, die rond 316 geboren werd in Savaria (Hongarije) als zoon van Romeinse ouders, op jonge leeftijd soldaat werd en als 15-jarige vertrok hij naar Gallië. Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. 's Nachts droomde hij dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, waarbij herinnerd werd aan de woorden in Mattheüs 25:36: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed" en 25:40: "als ge dat voor een van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt ge het voor Mij gedaan." Maarten liet zich bekeren.

Sint-Maarten is de beschermheilige van de stad Sneek en ook van andere Nederlandse steden als Groningen (Martinistad), Doesburg, Gorinchem, Sneek, Venlo, Weert en Zaltbommel.