De Parkwachter
Wilhelminapark Sneek -plan route

Het bronzen beeld beeldt een parkwachter uit en wordt op een sokkel geplaatst. Op de sokkel staan de zes namen vermeld van de parkwachters die het park van 1898 tot 1995 hebben beheerd. 

Het monumente is gemaakt door kunstenaar Ruth Vulto Gaube uit Workum. Het monument is ter ere aan de voormalige parkwachters die in de afgelopen honderd jaar - vanaf 1898 tot en met 1994- toezicht hebben gehouden op de fauna en flora in het Wilhelminapark in Sneek geopend.

Feije Sinnema (1899-1916)
Willem Hoekstra (1916-1949)
Gerke Schuurmans (1950-1972)
Sjoerd Tigchelaar( 1972-1974)
Minne Tjepkema (1975-1986)
Douwe de Groot (1986-1994)

Ruth Vulto Gaube over de totstandkoming van het bronzen beeld. “Ik heb mij laten inspireren door een foto van iemand in een parkwachters uniform. Bij de houding van het beeld heb ik met twee dingen rekening gehouden. De parkwachter moet iets vriendelijks uitstralen, maar hij moet tegelijkertijd ook respect vragend. Omdat er verschillende heren op de plaquette staan heb ik niet gebruik gemaakt van foto’s van de Sneker parkwachters. Ik ben er toch wel een jaar mee bezig geweest.”

Het monument is een initiatief van de Stichting Sneek van Weleer. De stichting heeft tot doel om het Wilhelminapark weer in oude glorie te herstellen. Achter het Vondelpark staat het Wilhelminapark in Sneek op de tweede plek qua rijksmonumenten in Nederland als het om stadsparken gaat. De Stichting wil samen met kunstenaars, vrijwilligers, gemeente Súdwest Fryslan en lokale bedrijven de sfeer en beleving terugbrengen wat het verdient. Zo zullen de banken op het middenterrein worden vervangen en zijn de eerste 17 van de in totaal 35 boombordjes geplaatst.