De Trije Bruorren van Oppenhuizen

Forbiningswei, Oppenhuizen Oppenhuizen

De Trije Bruorren

Volgens een oude legende hebben de drie reuzen Broer, Douwe en Jarich in het verleden drie sloten gegraven. De Broersloot, de Douwesloot en de Jarichsloot zijn nog steeds in het dorp te vinden.