Douwe Tamminga lân

D. A.Tammingalân Sneek -plan route

Langs het Douwe Tammingalân, het natuurpark tussen Ysbrechtum en Sneek, staat sinds de opening in 2011 bij de ingang een kunstwerk in de vorm van een opengeslagen boek met daarop het eerste couplet van het Ysbrechtumer dorpslied. De tekst hiervoor is geschreven door Douwe Tamminga, fries dichter en schrijver die in Ysbrechtum heeft gewoond en naar wie het natuurland is genoemd.

Aangezien het dorpslied meerdere coupletten heeft, zijn de overige vier coupletten ook langs het pad door het park geplaatst in 2013. Samen met het informatiebord over oeverzwaluwen dat in mei bij de vijver is geplaatst, biedt het D.A.Tammingalân de wandelaar nu niet alleen een prachtig stukje natuur, maar ook een interessant stukje cultuur en educatie.as als taalkundige en bestuurder zeer actief voor de Friese taal en cultuur.