Fontein van Fortuna Sneek (11fountains)

Hoogend Sneek

Op een gouden bol midden in het water staat een man met een Hoorn des Overvloeds. Het beeld verwijst naar Fortuna, de godin van het geluk en de schutsvrouwe van steden, families en volkeren. De overvloeiende hoorn symboliseert de materiële welstand van de gelukkige die ermee in aanraking komt. Maar de gouden bol draait voortdurend om zijn as, zodat het water, net als de toestroom van het fortuin, een onberekenbare kracht wordt. De overvloed die zich toevallig over ons uitstort, kan ons door het lot even snel weer worden ontnomen. Kijk maar naar de geschiedenis van Sneek.

Kunstenaar: Stephan Balkenhol (1957)
Stephan geldt als een van de belangrijkste hedendaagse beeldhouwers. Zijn uit hout gehakte of bronzen mensfiguren steken op humoristische wijze de draak met ons of belichten licht ironisch de o zo menselijke geschiedenis van een stad of locatie. In Sneek, een stad met een lange, historische band met Duitsland, herinnert zijn fontein aan de afwisselende periodes van voor en tegenspoed. Net als in een mensenleven.

Bouwjaar: 2018

De 11Fountains is een groep fonteinen in de Friese elf steden. In het kader van Leeuwarden-Fryslân in 2018 is er in elke stad een fontein geplaatst.