Het Bolwerk in Sneek
Kerkgracht Sneek Sneek -plan route

Het Bolwerk is de hedendaagse benaming voor het gebied rondom de overblijfselen van een bastion (of bolwerk) aan de Kerkgracht in Sneek. Het gebied was een uitbouw van de verdedigingswal en is een van de weinige restanten van de Vestingwerken van Sneek. Ook op andere plaatsen in de ommuring van Sneek bevonden zich naar alle waarschijnlijkheid bolwerken, maar deze zijn niet bewaard gebleven. In 1724 werd het bolwerk beplant met iepen, enkelen zijn nog aanwezig. In het Bolwerk bevindt zich het Kerkgracht-Poortje. Oorspronkelijk werd deze onder andere gebruikt voor mestafvoer van hierachter liggende boerderij. Ten noordoosten van het Bolwerk stond de Noorderpoort, deze is niet bewaard gebleven. Verder stond, in de twintigste eeuw, op de hoek van de Kerkgracht een muziektent, op de plaats van het voormalige Noorder Rondeel.
In de voormalige kweekschool is poppodium Het Bolwerk gevestigd, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek.

De Noorderkerk is een voormalige kerk en tegenwoordig theaterzaal in de binnenstad van de stad Sneek. Het is onderdeel van Theater Sneek en het Cultureel Kwartier Sneek. Het kerkgebouw is in 1881 gebouwd naar architectuur van J.P. Hogendijk en is tot 1 juli 2001 in gebruik geweest als Gereformeerde Kerk. Na de sluiting van de kerk is het gebouw enige tijd in gebruik geweest als appartementengebouw. Het gebouw is in 2008 ingrijpend gerenoveerd, waarbij het gebouw in oude staat is hersteld. Sindsdien is de kerk onderdeel van het Cultureel Kwartier Sneek. In het gebouw bevindt zich sinds 2007 een orgel dat afkomstig is uit de in dat jaar gesloten Ichthuskerk in Sneek.Sinds 2010 maakt Theater Sneek gebruik van het gebouw. Tot de bouw van het nieuwe theater gereed is, worden alle uitvoeringen hier gehouden. Vanaf oktober 2012 maakt de Noorderkerk deel uit van het theater als zijnde Noorderkerkzaal.