Klokkenstoel Goingarijp

It Hôf Goingarijp -plan route

Aan de westzijde voor de kerk houten klokkenstoel met gebogen overhuiving, eveneens in 1770 gebouwd of vernieuwd. 
In de vensters zes gebrandschilderde glazen door Ype Staak uit 1770. Een eiken preekstoel met gesneden hoekversieringen en kopjes, achterschot en klankbord, wel uit de bouwtijd van de kerk. En een sober doophek met balusters en twee knoppen. 

(Bron: Rijksmonumenten)