Museum Joure

Museumstraat 2 Joure

Het Museum Joure bevindt zich in meerdere gebouwen, waarvan zes rijksmonumenten. Het bestaat onder meer uit een entreegebouw met de expositieruimte en Johannes Hesselpakhuis met een afdeling over koffie, thee en tabak. In de tuin van het museum is het geboortehuis van Egbert Douwes, grondlegger van Douwe Egberts, uit begin achttiende eeuw herbouwd. In het Ambachtengebouw zijn een collectie Friese klokken, een zilversmederij en een bakkerij met een collectie speculaasplanken te bezichtigen, terwijl in de metaalwarenfabriek/ Geelgieterij Keverling een collectie gietmallen en koperen voorwerpen te zien is. Verder is er een Kadehuis met een koperslagerij en een koffiebrander en in het Fries Grafisch Museum is een zetterij en drukkerij gevestigd.