Nationaal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8a Ea - website

Een goed vertrekpunt is het bezoekerscentrum in Earnewald / Eernewoude. Je leert hier op een interactieve manier over het natuurgebied De Alde Feanen. Er zijn ook diverse routes beschikbaar om te varen, fietsen, kanoën en wandelen. De expositie laat je op een zintuigprikkelende manier kennismaken met de ontstaansgeschiedenis, de flora en fauna, het beheer en de recreatie in dit gebied. Kinderen kunnen lekker spelen en ontdekken in de doe- en beleeftuin.

foto bezoekerscentrum: site Alde Feanen