PvH Joods Monument de Hooppark Sneek

Burgemeester de Hooppark t/o zwembad Sneek

Joods monument bij Burgemeester de Hooppark

Het Joods monument herinnert ons aan de Joodse gemeenschap in Sneek. Het monument, dat werd ontworpen door beeldend kunstenaar Dirk Hakze, staat sinds 13 september 2010 naast de ingang van de Joodse begraafplaats in het Burgemeester de Hooppark. Op de informatiezuil bij het monument staat de volgende toelichting.

OP 13 SEPTEMBER 2010 IS DIT MONUMENT ONTHULD DOOR OPPERRABBIJN BINYOMIN JACOBS TER NAGEDACHTENIS AAN DE VOORMALIG JOODSE GEMEENSCHAP IN SNEEK. HET MONUMENT STAAT NAAST DE JOODSE BEGRAAFPLAATS.

HET ONTWERP HEEFT MEERDERE SYMBOLISCHE BETEKENISSEN. DE TWEE DRIEHOEKEN WORDEN GEVORMD DOOR ZES BUIZEN. ALS DE ZON DE LIJNEN OP DE GROND PROJECTEERT, ZIJN HET ER TWAALF. DIT GETAL STAAT SYMBOOL VOOR DE TWAALF STAMMEN VAN ISRAËL VOORTKOMEND UIT DE ZONEN VAN AARTSVADER JACOB. DE TWAALF LIJNEN TEZAMEN VORMEN - BIJ VOLDOENDE ZONLICHT - OMSTREEKS JOM KIPPOER EEN DAVIDSTER, DIE EXACT BINNEN DE BEGRENZING VAN DE BETONPLAAT VALT.

HET OPPERVLAK VAN DE RONDE PLAAT WORDT DOOR DE SCHADUWWERKING VERDEELD IN DERTIEN VLAKKEN. HET GETAL DERTIEN KOMT OVEREEN MET HET AANTAL VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VAN DE JOODSE GODSDIENST, ZOALS DEZE ZIJN GEFORMULEERD DOOR
DE BEROEMDE RABBIJN, GELEERDE, FILOSOOF EN ARTS MAIMONIDES.

Moge hun zielen gebundeld worden in de bundel van het Eeuwige leven