Skeelerroute (27 km)

Skeeleren is ‘hot’ en dat is niet voor niets. Het is de perfecte de perfect sport volgens de anderhalve meter richtlijnen. Je kunt een rondje Sneek doen via het fietspad wat naast de rondweg loopt. Dit is al snel 12,50 kilometer. Wil je wat verder dan volgt hier nog een leuke skeelerroute over voornamelijk geasfalteerde (fiets)paden, met start en finish vanuit Sneek.

Skeelerroute:  ± 27,50 km

Skeelerroute Sneek, Scharnegoutum, Bozum, Easterweirrum, Reard, Dearsum, Sneek: ongeveer 27,50 km.

Je start in Sneek op de Leeuwarderweg, en ga langs het dierenasiel (Zwettewei) naar Scharnegoutum. In Scharnegoutum ga je door het dorp via de Legedyk en ‘De Heide’ en de Suderdyk kom je in Boazum uit. In Boazum vervolg je de Hegedyk naar Easterwierrum. In Easterwierrum ga je via ‘De Dille’ naar de ‘Snitserdyk’ (weg Sneek Leeuwarden).  Vervolgens naar de Tsienzerbuorren en sla je tussen Readuzum en Friens af naar rechts via de Rijksweg (Overijsselseweg) en verderop nog een keer naar rechts en ga je via de Learewei, Hegedyk door naar Raerd. Je komt via de Slotsdyk weer op de Snitsterdyk, waar je via de B weg langs de weg Leeuwarden – Sneek weer terug skeelert naar Sneek.

Veel skeelerplezier!

START
1

Zwettebos

Leeuwarderweg
2

De nonnen (Scharnegoutum)

Lege Dyk
FINISH