SSHUW De nonnen (Scharnegoutum)

Lege Dyk Scharnegoutum

De nonnen
De nonnen fan it Nijkleaster, dit kunstwerk links voor de brug over de Swette is er één uit een serie van 10 welke door de gemeente geschonken zijn aan evenzovele dorpen in de gemeente. Deze is van de hand van Anne Haringa en gemaakt in opdracht van de Kulturele ried fan Wymbrits als aandenken aan het vrouwenklooster Auladei of Nijkleaster wat in 1233 gebouwd is aan de rand van de toenmalige en eerder genoemde Middelzee, thans aan de Leeuwarder straatweg bij de afslag naar Sibrandabuorren. Na het verbod op de katholieke eredienst door de staten van Fryslân in 1580 is het klooster gesloten. De bezittingen en landerijen gaan dan naar het pas opgerichte  OBW. In 1915 wordt de kloosterterp afgegraven en worden er nogal wat kandelaars e.d gevonden. In 1956 zijn de laatste resten van de fundering van het klooster opgegraven en weggehaald. It Nijkleaster was een zusterklooster van Bloemkamp bij Bolsward.


Tolhuis 1823 (Witte huis links van de brug aan de Swette) 
De eerder genoemde Swette met aan de overkant van de brug één van de genoemde tolhuizen wat in 1823 door de gemeente Sneek gebouwd en verpacht werd. De woningen welke aan de Swettewei noord staan, richting Leeuwarden, behoorden tot 1922 bij Goënga. Achter deze woningen langs lag het jaagpad langs de Swette. De namen Hegesyl en Kromme Tille refereren aan een sluis en een  brug over de Swette welke er ooit geweest zijn. De Hegesyl lag in het verleden ongeveer 300 meter verderop richting Sneek en is ooit een afwateringssluis geweest. De Kromme Tille lag een kilometer verderop richting Leeuwarden.