Stadhuis Sneek
Marktstraat Sneek -plan route

Het Stadhuis van Sneek is omstreeks 1478 gebouwd. Het gebouw is toen opgetrokken op de grondvesten van twee Stinsen: een middeleeuwse, verdedigbare, bewoonbare toren. Daarna is het Stadhuis heel vaak uitgebreid en verbouwd. In 1763 kreeg het de huidige gevel in rococostijl. Een in Frankrijk en Italië ontstane stijl als reactie op de strenge classicistische barok van rond 1700. Het gebouw is meerdere keren vernieuwd en uitgebreid, echter wel met behoud van het barokke bordes uit 1745. Naast de vele prachtige aspecten van het stadhuis zijn in de Schutterskamer attributen van de Sneker schutterij en de helm van Grutte Pier, die in 1520 in Sneek overleed, te zien.Tijdens de verbouwing van 1760 tot 1763 is het stadhuis met een verdieping verhoogd. In de jaren 1923-1925 vond er een restauratie plaats onder leiding van de architect en interieurontwerper Willem Penaat uit Amsterdam.

Wegens ruimtegebrek is het gebouw ook vele malen uitgebreid en is het naastgelegen pand, de Waltastins, toegevoegd. Het bordes is ontworpen door de Sneeker beeldhouwer Gerben Jesse Nauta. Boven de toegangsdeur in het bordes, die aan de bovenzijde is versierd met rocailles (schelpen), is het Wapen van Sneek aangebracht. Het wapenschild wordt vastgehouden door een leeuw en een wildeman. Boven dezelfde deur is in de bovenzijde van het middenvenster een grote allegorische voorstelling weergegeven. Hierop overhandigt een vrouwen- figuur, met in haar handen een wetstafel (wat staat voor gerechtigheid), een pijlenbundel aan een manfiguur (die zelf vrijheid voorstelt, vanwege zijn vrijheidshoed). Deze pijlenbundel staat symbool voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. Verder zijn op het bordes een olifant (zachtmoedigheid), een leeuw (grootmoedigheid) en een vuurpot (de Hemel) uitgebeeld.

Achter het stadhuis ligt de Stadhuistuin. Na de verbouwing aan het stadhuis in 2019 is de stadhuistuin opnieuw ingericht, deze heeft meer het karakter van een besloten stadstuin gekregen. In een deel van de binnentuin is een transparant bedrijfsrestaurant gekomen, dat de gebouwen verbindt. Aan de achterzijde van het stadhuis is nog wel goed te zien dat het gebouw is opgebouwd uit verschillende, naast elkaar gelegen, panden. Ook is in de tuin een gedenksteen en monument te vinden ter herinnering aan de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Joodse synagoge in de gemeente Sneek.