Straatmaker (Industrieterrein de Hemmen Sneek)

Industrieterrein De Hemmen Sneek

Het betrekken van een nieuw pand op bedrijvenpark De Hemmen-A7 in 1981 was voor grond-, weg- en waterbouwbedrijf M. Cnossen B.V. te Sneek aanleiding de voormalige gemeente een bronzen beeld van een straatmaker te schenken. Dit werd in opdracht van Cnossen B.V. ontworpen en vervaardigd door Klaas van Rosmalen uit 's Hertogenbosch. Op donderdag 16 juli 1981 verrichtte burgemeester mr. Bernhardus van Haersma Buma de onthulling. Het beeld werd door Cnossen B.V. aangeboden uit waardering voor de goede samenwerking met de voormalige gemeente. Enkele dagen voor de onthulling van de Straatmaker had burgemeester Buma al het nieuwe pand van het bedrijf aan de Smidsstraat geopend. Voordien was Cnossen B.V. (tijdelijk) gevestigd op het Normandiaterrein aan de Leeuwarderweg. Enkele meters voor de Straatmaker ligt een herinneringstegel. Dit was een cadeau aan Sneek van de regionale opleidingscommissie Noord van de Stichting Bevordering Wegenbouw, dat tegelijk met het beeld door burgemeester Buma werd onthuld. De in koperen reliëfletters uitgevoerde tekst in de tegel luidt: 'Deze straat is gemaakt door leerlingstraatmakers - Stichting Bevordering Wegenbouw'. De bestrating van de Oosterdijk was als examenopdracht uitgevoerd door een van de ploegen leerlingstraatmakers die bij Cnossen B.V. werden opgeleid. Het initiatief tot het formeren van een leerlingenploeg werd in 1978 door Cnossen B.V. genomen, in samenwerking met het Arbeidsbrueau, de Stichting Bevordering Wegenbouw, de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken en de voormalige gemeente Sneek. Hierdoor verbeterde de praktijkopleiding van straatmakers.