Streetart, Geraldine Gans

ter hoogte van Bothniakade 7 Sneek -plan route

Geraldine Gans heeft haar vleugels gestreken aan de Bothniakade.

Het woord gans wordt ook gebruikt voor een vrouwelijke gans. Het mannetje noemt men ganzerik, gent of gander. Ganzen hebben een middellange hals en een krachtige kegelvormige snavel. Aan de bovensnavel zit een zaagrand. In vergelijking met de zwanen zijn ganzen kleiner en compacter. Volwassen vogels ruien alle slagpennen tegelijkertijd en kunnen daardoor ongeveer 1 maand niet vliegen. De rui valt meestal samen met de periode waarin de jongen zich in het nest bevinden. Ganzen kunnen tot 30 jaar oud worden, maar ze zijn pas vruchtbaar vanaf hun 3e levensjaar. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje is merkbaar doordat het vrouwtje een grotere hangbuik (onderaan de gans) heeft dan een mannetje. In de broedtijd is dit zeer duidelijk.

Bothniakade

De Bothniakade is vernoemd naar voormalig grietman (soort kantonrechter) van de gemeente Wymbritseradiel Duco van Bothnia. Tegenover de Bothniakade loopt de Koopmansgracht. 

Koopmansgracht

De Koopmansgracht loopt langs de stadsgracht van Sneek. De Harinxmabrug aan de Koopmansgracht staat op de lijst van rijksmonumenten.

Harinxmabrug

Deze ophaalbrug van het Amsterdamse type is in 1920 gebouwd en was de eerste elektrisch bediende brug in Sneek. De brug vormt een verbinding tussen de Koopmansgracht en de Harinxmakade en ligt in het verlengde van de Johan Willem Frisostraat. De landhoofden en bruglantaarns zijn origineel. Met uitzondering van het geasfalteerde brugdek is de brug ongewijzigd. Het brugwachtershuisje is in 1984 herbouwd en valt derhalve buiten de bescherming van rijkswege.