Vissende kinderen(wijk Tinga, achter MFC De Spil)

Molenkrite Sneek

Onder grote belangstelling van wijkbewoners werd op woensdag 12 juni 1980 in Tinga de beeldengroep Vissende Kinderen onthuld. Het bronzen kunstwerk werd vervaardigd door Suze Boschma-Berkhout uit Leeuwarden. Het staat op de steiger bij de vijver achter het mulitfunctionele centrum De Spil. Vissende Kinderen werd onthuld door de toen 10-jarige Elske Ringersma en de 8-jarige KouratouYoshida. Ze moesten daarvoor met een werphengel een doek verwijderen dat over de twee vissende jongetjes lag. Het beeld is een geschenk van de YKK ritssluitingenfabriek (toen Yoshida geheten), die hiermee de goede betrekkingen tussen Sneek en de fabriek wilde bevestigen en versterken. De steiger is speciaal aangelegd om de vissertjes een passende plaats te bieden. Burgemeester mr. B. van Haersma Buma liet weten dat het een uitnodiging is aan de wijkbewoners en andere Snekers, om erbij te komen zitten.