Wielen (stationsplein Sneek)

station Sneek

Op dinsdag 24 september 1985 droegen de directie van de Rabobank in Sneek en kunstenaar Frans Ram uit Hogebeintum officieel een nieuw kunstwerk op het Stationsplein over aan burgemeester mr. B. van Haersma Buma van Sneek. Frans Ram vervaardigde uit Belgisch hardsteen en marmer een kunstwerk waarin de samenhang tot uiting komt tussen de verschillende vormen van openbaar vervoer die rond het plein vertegenwoordigd zijn: trein en bus. Het werk bestaat uit een treinwiel op een stuk rail. De rail gaat over in een wegmarkering waarlangs een buswiel is geplaatst. Met de overgang wordt vorm gegeven aan de beweging van het openbaar vervoer.

De wielen en de rail zijn van hardsteen, de wegmarkering is van marmer. Het kunstwerk werd betaald door de Rabobank, die de voormalige gemeente in 1984 ƒ15.000,-- schonk ter gelegenheid van de opening van het kantoor aan de Marktstraat. De voormalige gemeente besloot voor dit bedrag een kunstwerk te laten maken dat een relatie met het openbaar vervoer moest hebben. Dit omdat het openbaar vervoer een belangrijke rol speelt in een centrum als Sneek en omdat in 1985 een reconstructie van het Stationsplein gereed was gekomen. Het nieuwe plein kon wel wat aankleding gebruiken.