Excursie 'Het geheim van het Galgelân'

Fijfgeawei 26 Offingawier - website
Een reis door de bijzonder rijke historie van het Sneekermeergebied o.l.v. Nico Brandsma in samenwerking met Staatsbosbeheer.
  • zaterdag 15 juni14:00 - 16:00

Vanuit Offingawier wandelen we langs de Offenwierstersyl en de eeuwenoude Grienedyk naar het mysterieuze Galgelân aan de oevers van het Sneekermeer.

Het Galgelân is een botanisch reservaat met veel zeggesoorten op het land en een keur aan fonteinkruiden in de sloten. Ook moeraswederik en veenpluis komen hier voor. Gids Nico Brandsma heeft een stukje eigen nieuwe natuur gecreëerd dat bestaat uit een niet meer bemest weiland en een sloot waarbij hij de kleilaag van de oevers heeft afgegraven. Op het blootliggende veen is een verscheidenheid aan planten verschenen of misschien wel teruggekeerd uit de zaadbank. De echte koekoeksbloemen en gele lis zijn hier een lust voor het oog.